Livlig debatt om applikationen LiveResponse


Efter att tidningen NyTeknik publicerade en artikel om projektet med live video från 3G-mobil på skadeplats så initierades en ström av kommentarer i relation till artikeln. En del handlade om TETRA, andra om att det är märkligt att denna teknik inte redan fanns tillgänglig för räddningstjänsten, någon kommenterade kring användning av Action-Cam istället för mobiltelefon. Dessutom så uttrycktes en del munterhet kring att vi forskat kring detta sedan 2001, vilket inte riktigt var fallet. LiveResponse är ju resultatet efter ett 5 månadersprojekt där Fredrik Bergstrand (bilden) gjort ett extraordinärt arbete med att paketera och designa samman de olika teknologierna.

About these ads

About jonaslandgren

Researcher at Chalmers University of Technology
This entry was posted in Comment, First responders, LiveResponse, Mobile Devices, Svenska, Technology. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s