Author Archives: jonaslandgren

About jonaslandgren

Researcher at Chalmers University of Technology

Lägesbild i de stora sammanhangen – inspiration från UN/OCHA

I förra veckan träffade jag personer från UN/OCHA i samband med ISCRAM Summerschool on Humanitarian operations, på övningsanläggningen Campus Vesta i Belgien. Både professionella och doktorander deltog i sommarskolan som organiserades av min kollegor på Disaster Resilience Lab (DRC). Naturligtvis blev … Continue reading

Posted in Lägesbild, Reflektion | Leave a comment

Skogsbranden i Västmanland ger insikter för framtiden

Den 5/8 fick jag möjlighet att på plats genomföra fältstudier på ledningsplatsen i Ramnäs. Just denna dag var en ganska intressant dag då länsstyrelsen precis tagit över ansvaret för räddningstjänst i länet samt att en omfattande kapacitets-förstärkning av ledningsorganisationen genomfördes. … Continue reading

Posted in Field studies | Tagged | 2 Comments

Reflektioner från JRC-workshop kring situation reporting

I samband med dagens workshop på JRC/ISPRA med fokus på teknikstöd för ‘situation reporting’ presenterades en rad intressanta system. Det är dock tydligt att det är få systemleverantörer som har kunskap kring skillnaden mellan att bygga systemstöd för att operativt … Continue reading

Posted in Lägesbild | Leave a comment

New great paper on Common Operational Picture and Situational Awareness

Erna Danielsson at the Mid-University in Sweden together with Aida Alvinius and Gerry Larsson at the National Defense College has written a great article that further expands and contributes to the vibrant discussion of the relation between common operating picture, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Take-away from day 2 at #ISCRAM2014

The second day at the conference consisted of a range of great sessions spanning across so many interesting topics. Here are a few papers that I would like to highlight. In addition to these papers, the keynote by Patrick Meier on … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Impressions from the first day : #ISCRAM2014

From this first day of presentations at ISCRAM2014, I would like to touch upon a few insights. Associate professor Leysia Palen at Univ of Colorado, underlined in an excellent keynote speech that “ to be human is to seek situational … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

The annual ISCRAM conference has started

Today at Penn State University, the conference on Information System for Crisis Response And Management has just started. This year its seems as the program is better than ever, spanning a range of areas such as social media, command and … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment