Medverka som talare på MSB´s Temadagar i augusti

I slutet av augusti kommer jag att medverka på MSB´s temadagar kring värderingar som hot. Jag kommer att tala om social mjukvara och krishantering.

Värderingar som hot – en temadag för dig med engagemang i aktuella samhällsfrågor
Årets temadag tar upp frågor kopplade till yttrandefrihet och demokrati, i ett samhälle med många olika värderingar. Hur skapar vi ett samhälle där olika värderingar inte uppfattas som ett hot? Vilka argument har vi för att bemöta antidemokratiska värderingar i klassrummet eller på nätet? Målgruppen för ”Värderingar som hot” är främst lärare i samhällskunskap på gymnasienivå men programmets innehåll har även kopplingar till ämnena religion och historia.
Moderator är Britt-Marie Mattsson, journalist och författare.

Läs mer på: http://www.sakerhetspolitik.se/templates/Teacher_FeaturePageWide____12123.aspx

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.