Att twittra polisen istället för att ringa 112, hur tänker man då?

 

 

 

Min kollega Fredrik Bergstrand skriver på sin blogg om en situation där en individ valde att skicka en tweet till Polisen istället för att ringa 112. Bakgrunden var att en medvetslös alternativt sovande yngling påträffades utomhus sent på natten i Göteborg. Men hur går tankebanorna när Twitter känns lämpligare än att ringa 112? Fredrik genomförde en kortare intervju (via Twitter!) med personen ifråga där det är ganska tydligt att det finns barriärer med 112 som en tweet inte verkar ha. Därmed inte sagt att twitter är bättre, snarare att det finns utvecklingspotential hos 112. Kanske behövs också en förnyad diskussion kring individens ansvar att agera och kommunicera i nöd-liknande situationer? Men vad som kan vara än viktigare är att fundera igenom hur olika kommunikationstekniker kan nyttjas för att i olika kombinationer ge önskad effekt.

Läs Fredrik Bergstrands intressanta inlägg med personen som twittrade polisen istället för att ringa 112.

Advertisements

Comment on potential misuse with live-video

Our work with LiveResponse has now even found its way to New York Times website with Janko Roettgers from GIGAOM and industry blogs such as TMCnet with Kelly McGuire. This did not happen by accident but as a result of a Bambuser press release. Anyway, two of the commentators that published a story about our work with Bambuser elaborate on the issue if LiveResponse could mean that emergency responders will take the chance to also sell video streams to commercial news actors. These ethical dimensions of technology use are critical and should not be ignored. As a designer, we are responsible to also be held accountable for misuse. Our job is to maximize intended use, minimize non-intended use while at the same time provide generative properties so the users can to some extent invent unanticipated positive-use. Balancing between positive aspects and negative consequences are delicate, yet critical. In the LiveResponse solution, we have made our very best in making sure that no video is stored on the mobile handset. The video is transfered to a secure and protected website. Still, we can never claim that misuse will never happen. However, we have also embedded traceability and made this traceability visible to the users so they as professionals can provide a sense of social control that could block some types of unethical use. Still, at the end of the day, if someone wants to broadcast and sell live video from an accident site, why bother do it using the LiveResponse solution. Instead, I would imagine that such people will use an unregistered private cell phone and broadcast directly to the target area in mind.

Having said this, unethical use will for a long long time be a topic that we must spend considerable time on and make sure that we protect peoples integrity while at the same time enable professional responders to make efficient response operations.

Ny lovande blogg: Säkerhet med Säkerhet

Kolla in den nystartade bloggen Säkerhet med Säkerhet – En blogg om organisatorisk säkerhet : att vara säker med säkerhet. Ett spännande tillskott av bloggar på Svenska som bidrar till ökad kunskap och reflektion om ämnet Samhällssäkerhet.

Katrin Verclas on: The Role of Academic Research in Mobiles for Social Change or How Do We Bridge the Gap?

Katrin Verclas, founder of MobileActive.org and keynote speaker at the 6th ISCRAM-conference has an insightful post on the MobileActive.org blog on the gap between academic research and practice in the domain of mobile technology for social change. Visit the MobileActive.org blog and check it out.

LiveResponse uppmärksammas av Bloggaren Thomas J Nilsson

Thomas J Nilsson skriver på sin blogg om de tankar som han fick i samband med en bussolycka där han själv arbetade som “kommunikatör i beredskap” på Skåne-Regionen. Behovet av att få bilder från en olycksplats för att bättre förstå en händelse är enligt Thomas J Nilsson inte enbart kopplat till insatsarbetet utan också relevant för de personer som skall hantera händelsen ur ett kommunikatör/informatörsperspektiv. Slutsatsen i Thomas J Nilssons reflektioner är att Bambuser är en intressant teknik och han “puffar” gärna för projektet LiveResponse. Detta känns ju väldigt roligt att vårt projekt är intressant i ett bredare perspektiv.