Spontant organiserade hjälpinsatser

Igår, under Samhällssäkerhetskonferens som arrangerades av MSB på Kistamässan presenterade jag det bokkapitel som jag författat för MSB-boken “Samverkan för säkerhets skull”. Mitt kapitel har titeln “Spontant organiserad hjälpinsats kompenserar för de centrala aktörernas misslyckande”. Kapitlet belyser hur allmänheten i samband med svåra störningar i samhället har kapacitet och förmåga att identifiera hjälpbehov, dra nytta av resurser som redan finns i lokalsamhället, skapa nya resurser genom kreativitet samt organisera genom att involvera. Detta diskuteras mot bakgrund av Brålandabornas hjälpinsats i samband med snö och trafiksvårigheter i februari 2010. Presentationen finns att ta del av som videofilm via MSB.

Boken om Samverkan där en rad olika författare ger sin syn på begreppet Samverkan finns att beställa eller ladda ner hos MSB. Det finns också en liten videoglimt för boken.

Jag vill också passa på att lyfta fram kapitel 8 i boken. Kapitlet har titeln “Informationsmiljöer för samordnad samverkan för krishantering”  och är författat av mina Fredrik Bergstrand, Aida Hadzic, Thanos Magoulas och Urban Nuldén.  Kapitlet presenterar och problematiserar på ett spännande sätt begreppet samverkan och konsekvenser för design av informationsmiljöer med syfte att stödja samverkan.

Advertisements

Boktips: REWORK

Om du verkligen bara orkar läsa en enda bok kring hur du kan öka flexibiliteten avseende hur du arbetar med dina projekt eller innovationsidéer så är boken REWORK utmärkt. Den presenterar på ett direkt och konkret sätt hur det går att etablera en attityd som verkligen skapar fokus på rätt saker. Återigen har teamet på 37signals lyckats formulera inspiration som är konkret och inte bara trevlig.

Vad sägs om: Don’t confuse enthusiasm with priority, Meetings are toxic, Pick a fight, Learning from mistakes is overrated. [Link]

Vacation….a time for reading inspiring stuff on design and innovation


Today, I got a delivery from Adlibirs, consisting of the Tom Kelley book “Ten Faces of Innovation”. I have at this point only read the first two chapters. But one thing is for sure, kill the devil´s advocate. The new book is very inspiring and will probably provide me a handful of new insights on how to push forward on some of my project proposals on improved use of information technology for people in emergency and crisis response.

[Adlibri.se, Amazon.com]