Föreläsning: Lägesbild och Social Oro

Idag besökte jag  NORDSAM-konferensen på Aronsborgs konferensanläggning norr om Stockholm. Jag var inbjuden som talare för att under en timme föreläsa om “Utmaningar med att skapa lägesbild vid social oro”. Föredraget bygger på de empiriska studier som jag gjort hos myndigheter i samband med situationer som kan beskrivas i termer av omfattande kravaller, protester, skadegörelse och sociala påfrestningar i lokalsamhället. Empiriska exempel kommer från egna studier vid: kravallerna i samband med Davis Cup tennismatchen i Malmö 2009, social oro i Göteborgsområdet 2011 , samt Husby 2013. Metoder för att skapa lägesbild är hämtade från boken ‘Gemensamma grunder’ (MSB) och boken ‘Att skapa och analysera lägesbilder’ (MSB) författad av Landgren, Borglund, Lintzen.

Konceptuella beskrivningar och begrepp kring de interaktionella aspekter av social oro och kravaller är hämtade från följande forskningsartiklar:

Björk, M. (2013). Contours of an Interaction Sequence in Rioting: The Gothenburg Disturbances of 2009. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 14(1), 24-42.

Baudains, P., Johnson, S. D., & Braithwaite, A. M. (2013). Geographic patterns of diffusion in the 2011 London riots. Applied Geography45, 211-219.

Hörnqvist, M. (2016). Riots in the welfare state: The contours of a modern-day moral economy. European Journal of Criminology13(5), 573-589.

Föredraget hade ett särskilt fokus på att visa och exemplifiera hur analysverktygen Händelseanalys, Aktörsanalys och Skade- och konsekvensanalys är utmärkta verktyg för att skapa nyanserade och flerdimensionella beskrivningar vid komplexa skeenden.

Lägesbild i de stora sammanhangen – inspiration från UN/OCHA

I förra veckan träffade jag personer från UN/OCHA i samband med ISCRAM Summerschool on Humanitarian operations, på övningsanläggningen Campus Vesta i Belgien. Både professionella och doktorander deltog i sommarskolan som organiserades av min kollegor på Disaster Resilience Lab (DRC). Naturligtvis blev det många och långa samtal om utmaningar kring situationsförståelse, meningsskapande och lägesbild. Särskilt fokus hamnade också på hur olika lägesbildsprodukter skapas och för vilket syfte. UN/OCHA pratar inte särskilt mycket om lägesbild i termer av Common Operation Picture utan fokuserar istället på produkten Situation Reports. UN/OCHAs beskrivning av syftet med Situation Reports ligger väl i linje med hur vi i MSBs LoS-projekt pratar om samlad lägesbild. Enligt OCHA har en situation report följande syfte:

  • A Situation Report is a concise operational document intended to support the coordination of humanitarian response in an acute crisis. It should provide an update on the current needs, response and gaps in a given emergency.

  • A Situation Report helps actors directly involved in the humanitarian emergency to be aware of ongoing work, and to inform the wider humanitarian community and other interested stakeholders about developments in the field. It is also used for advocacy and resource mobilization.

  • A Situation Report should give a factual and neutral account of an emergency response. To the extent possible in the time frame available, a Situation Report should analyse and report on trends in the situation and the response.

  • In some cases, it may be relevant to issue a regional Situation Report covering multiple countries affected by a crisis. These regional reports provide a broad overview of the response across the region and compare the priority needs and gaps of each affected country. These reports are therefore less operationally focused.

  • There should be only one version of an OCHA Situation Report in the public domain at a time. For example, the field should not circulate Situation Report No. 1, which is then slightly altered by Headquarters but also issued as Situation Report No. 1. (See below: Frequency.)

(Utdrag från 01_Guidance_OCHA Situation Report_October 2012.pdf)

Här finns det en rad formuleringar och underliggande intentioner som går att översätta till och använda i en svensk kontext, även om de stora sammanhangens klustermodell inte används i Sverige. Punkterna ovan bör kunna inspirera till värdefulla diskussioner både hos kommunal räddningstjänst och svensk polismyndigheten utifrån de erfarenheter som gjorts de senaste dagarna och veckorna.

Reflektioner från JRC-workshop kring situation reporting

bigwallispra

I samband med dagens workshop på JRC/ISPRA med fokus på teknikstöd för ‘situation reporting’ presenterades en rad intressanta system. Det är dock tydligt att det är få systemleverantörer som har kunskap kring skillnaden mellan att bygga systemstöd för att operativt hantera resurser på en rad geografiska platser och systemstöd för att kunna monitorera händelser ur ett mer strategiskt perspektiv. Det var nog bara Tom de Groeve med kollegor från JRC och European Crisis Management Laboratory som visade upp ett systemstöd med fokus på lägescentraler och lägesfunktioner av mer strategisk nivå.

Förmiddagens presentationer visade på tydliga skillnader i funktionalitet mellan de system som har ett resursoperativt fokus och de system som har ett fokus på att hantera en mängd olika informationsflöden. Även om båda typerna av system kan presentera information på en karta så tenderar de resursfokuserade systemstöden ha svårigheter i att skala upp presentation och hanteringen av stora informationsflöden. Detta är egentligen inte konstigt då de inte är designade för det mer strategiska arbetet. Men samtidigt är detta viktigt att påpeka då sådana system ofta marknadsförs som att de klarar av hela kedjan av aktiviteter från operativ ledning av räddningsinsatser till strategisk analys vid kriser i samhället. Verkligheten är nog tyvärr sådan att det krävs helt olika system för dessa två väldigt olika uppgifter.

I samband med de olika presentationerna användes en för mig hittills okänd tjänst som jag tror kan vara av intresse för svenska aktörer. Europe Media Monitor är en lättanvänd men till synes kompetent webbtjänst som samlar in, aggregerar och analyserar en mycket stor mängd nyhetsflöden. Den borde vara användbar för en kontinuerlig omvärldsanalys. Testa tjänsten på : http://emm.newsbrief.eu

//

Fusion centers och samlad lägesbild – fler likheter än skillnader avseende de generella utmaningarna.

Här kommer ett tips om intressant läsning från FHS och CATS – centrum för studier av asymmetriska hot- och terrorist studier. För den som är intresserad av problemställningar kring lägesbild finns det all anledning att ta del av FHS-rapport om Fusion Centers. Fusion Centers kan på ett något förenklat sätt beskrivs som en funktion för samordnad och integrerad analys inom underrättelse området.

Vid en genomläsning är det lätt att fastna men också fascineras av de domänspecifika utmaningarna, men de slutsatser som presenteras i rapporten är dock av hög generaliserbarhet också för andra aktörer som kanske inte upplever att underrättelseanalys är en god beskrivning av vad deras arbete handlar om.

Mot bakgrund av den kunskap som tagits fram inom ramen för MSBs projekt kring Ledning och Samverkan (LoS) och specifikt det som delprojekt 3 med fokus på Informationsdelning och lägesbild har adresserat, finns värdefulla likheter mellan insikterna i projektet och FHS-rapport.

Rapporten finns att ladda ner från FHS-publikationer.

Lokala lägesbilder från Sydostasien ligger nuförtiden bara ett samtal, sms, eller email bort.

Nu när omfattningen av skadorna som orsakats av cyklonen som korsade Filipinerna når oss via sociala medier, nyhetsmedia och myndigheter riktas mitt intresse mot Vietnam där en mängd svenskar arbetar och turistar.

Mina egna erfarenheter av och kontaktnät i Vietnam gör att man hemma i den trygga soffan undrar hur situationen är i området kring Danang och Hanoi som väntades drabbas av en nedgraderad version av cyklonen.

Det är därför ganska så intressant att genom ett snabbt samtal via mobiltelefonen så går det att få insikter förmedlade. Mike på Phong-Nha-Farmstay (http://phong-nha-cave.com/) berättade tidigare idag att de i fredags evakuerade turister till Hanoi och Hue. Vidare hade de förberett sitt ’Hostel’ för att klara av både översvämning och förödande vindar. Men då den nedgraderade cyklonen inte tog den förväntade vägen in över land i Danang utan svängde av norrut längs kusten kunde de delvis andas ut med insikten om att de inte kommer vara de värst drabbade. En uppföljande rapport från Mike kommer i morgon om mobilnäten tillåter.

Ett snabbt samtal med Duy som jobbar på Apple Hotel (http://hanoiapplehotel.com/) i de centrala turistkvarteren i Hanoi bekräftade bilden av att de förväntar sig en mycket ansträngd situation med kulmen nu under kvällen.

Mina kontakter med dessa personer skapade en tanke kring möjligheterna att dra nytta av relationer som skapas i samband med  resor i Sydostasien för att snabbt kunna inhämta kunskap om konsekvenser samt få kontakt med svenskar som turistar i regionen. Kanske är en spännande möjlighet att tillsammans med Lonely Planet, som har kontaktuppgifter till en mängd backpacker-hotell, skapa förutsättningar för svenska eller till och med europeiska myndigheter att snabbt kunna inhämta lokala uppgifter som underlag för konsekvensanalys.

Då svenska myndigheter har till uppgift att ta till vara svenska intressen och hantera konsekvenser även när svenskar reser utomlands finns här kanske en möjlighet till nya lösningar i syfte att skapa tidigare och mer detaljrika lägesbilder än vad UD kanske kan klara av med trots allt begränsade lokala resurser.

Som sagt lokala lägesbilder från Sydostasien ligger nuförtiden bara ett samtal, sms, eller email bort.

Utveckling av nya verktyg för att skapa lägesbilder

Inom ramen för MSBs stora nationella projekt Ledning och Samverkan (LoS) har jag under året haft möjlighet att medverka i ett delprojekt med fokus på informationsdelning och lägesbild. Tillsammans med en mycket engagerad arbetsgrupp samt en mycket erfaren referensgrupp så har arbetstakten varit hög och mycket givande.

Tidigare i veckan genomförde vi en workshop där tre enkla verktyg för lägesbild och lägesanalys presenterades och diskuterades. Verktygen är i prototypstadiet vilket innebär att verktygen under de kommande veckorna kommer att förfinas och revideras. Verktygen adresserar utmaningar kring temporalitet (händelseutveckling), aktörsnätverk (samarbetet mellan olika aktörer) samt spridningseffekter (analys av konsekvenser).

Vad som är särskilt intressant kring dessa verktyg är att de är baserade på både empiriska insikter och existerande teori och kan därför ses som Theory-ingrained Artifacts (enl. Action-Design Research [pdf]). Under de kommande veckorna kommer ett intensivt arbete att ske där verktygen  utvecklas från en tidig alpha-version till en mer solid beta-version som kan testas av en något större grupp än delprojektets referensgrupp. Det är rimligt att anta att det fortsatta arbetet också kommer att resultera i fler verktyg som adresserar andra aspekter av lägesbild och att vi därmed formerar en samling av verktyg som kompletterar varandra och fungerar i harmoni.

För den som vill veta mer om projektet LoS – Ledning och Samverkan så finns mer information här. [Länk till MSB]

En tweet om vad som komma skall i #Husby?

Sveriges Radio journalisten Warsame Elmi (@SrElmi) twittrade kl 20.45 om att det planeras upplopp i Husby med start 22.00. En sådan tweet är häpnadsväckande och skapar nyfikenhet. Den är häpnadsväckande då den indikerar att upploppen inte är organiserade i lösa strukturer utan är tidsmässigt planerade. Nyfikenhet uppstår naturligtvis kring den tidsmässiga precisionen i en sådan tweet.

Husby_plan22

Om 10 minuter kommer någon form av besked.

Mitt eget intresse kring den tweet som Warsame Elmi förmedlat ligger i en diskussion som pågår i forskarsamhället kring utmaningarna att monitorera stora mängder publika tweets för att filtrera fram enskilda tweets som kan ge tidiga signaler kring kritiska skeenden i en dynamisk händelseutveckling. Ett exempel på hur denna forskning redan resulterat i intressanta tjänster är Rikard Stronkmans arbete med tjänsten Twitcident.

Avstämning:
Vid 22.59 inkommer flera rapporter om stenkastning med mera från Husby. Därmed står det klart att Warsame Elmi tyvärr fick rätt med sin tweet. Den tidsmässiga precisionen var alltså +59 minuter.

Vid 22:25 verkar den tidsmässiga precisionen hos ovan tweet vara av lägre kvalité om nu minuter är den enhet som en sådan bedömning skall ske efter. Rapporter från trygghetsvandrare i området rapporterar att ännu inget hänt men att saker kan komma att byggas upp. Se tweet-rapporteringen från trygghetsvandraren Benjamin Dousa (@BenjaminDousa) nedan:

husby_sitrep2

Med detta sagt så kommer nu 22:35 information via Expressen Primetime att det förekommit stenkastning i Husby samt via Twitter finns uppgifter att skadegörelse inträffat i Farsta.