En tweet om vad som komma skall i #Husby?

Sveriges Radio journalisten Warsame Elmi (@SrElmi) twittrade kl 20.45 om att det planeras upplopp i Husby med start 22.00. En sådan tweet är häpnadsväckande och skapar nyfikenhet. Den är häpnadsväckande då den indikerar att upploppen inte är organiserade i lösa strukturer utan är tidsmässigt planerade. Nyfikenhet uppstår naturligtvis kring den tidsmässiga precisionen i en sådan tweet.

Husby_plan22

Om 10 minuter kommer någon form av besked.

Mitt eget intresse kring den tweet som Warsame Elmi förmedlat ligger i en diskussion som pågår i forskarsamhället kring utmaningarna att monitorera stora mängder publika tweets för att filtrera fram enskilda tweets som kan ge tidiga signaler kring kritiska skeenden i en dynamisk händelseutveckling. Ett exempel på hur denna forskning redan resulterat i intressanta tjänster är Rikard Stronkmans arbete med tjänsten Twitcident.

Avstämning:
Vid 22.59 inkommer flera rapporter om stenkastning med mera från Husby. Därmed står det klart att Warsame Elmi tyvärr fick rätt med sin tweet. Den tidsmässiga precisionen var alltså +59 minuter.

Vid 22:25 verkar den tidsmässiga precisionen hos ovan tweet vara av lägre kvalité om nu minuter är den enhet som en sådan bedömning skall ske efter. Rapporter från trygghetsvandrare i området rapporterar att ännu inget hänt men att saker kan komma att byggas upp. Se tweet-rapporteringen från trygghetsvandraren Benjamin Dousa (@BenjaminDousa) nedan:

husby_sitrep2

Med detta sagt så kommer nu 22:35 information via Expressen Primetime att det förekommit stenkastning i Husby samt via Twitter finns uppgifter att skadegörelse inträffat i Farsta.

Twitcident: Delft University takes the lead in making use of social media for incident response

Delft University is now taking the lead in innovative design when it comes to making use of social media for incident response. A group of researchers with Fabian Abel, Claudia Hauff, Geert-Jan Houben, Richard Stronkman and Ke Tao focusing on Social Semantic Web research have now launched a great innovation called Twitcident, where they harvest social media insights after an incident has happened. Read more about the research at: http://wis.ewi.tudelft.nl/twitcident/

Additional information could also be found at:
Website: http://twitcident.com
Blog: http://blog.twitcident.com (in Dutch)
Twitter: @twitcidentapp

  • Fabian Abel, Claudia Hauff, Geert-Jan Houben, Richard Stronkman, Ke Tao. Semantics + Filtering + Search = Twitcident. Exploring Information in Social Web Streams. In Proceedings of International Conference on Hypertext and Social Media (Hypertext), Milwaukee, USA, 2012 [pdf]

In relation to the above work, I would also like to promote the following papers:

  • Johansson, F.; Brynielsson, J.; Horling, P.; Malm, M.; Martenson, C.; Truve, S.; Rosell, M.; , “Detecting Emergent Conflicts through Web Mining and Visualization,” Intelligence and Security Informatics Conference (EISIC), 2011 European , vol., no., pp.346-353, 12-14 Sept. 2011 [pdf]
  • Sitaram Asur and Bernardo A. Huberman. 2010. Predicting the Future with Social Media. In Proceedings of the 2010 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology – Volume 01 (WI-IAT ’10), Vol. 1. IEEE Computer Society, Washington, DC, USA, 492-499. DOI=10.1109/WI-IAT.2010.63 [pdf]
  • Ginsberg, Jeremy, Mohebbi, Matthew H., Patel, Rajan S., Brammer, Lynnette, Smolinski, Mark S., Brilliant, Larry. Detecting influenza epidemics using search engine query data. Nature. 2009/02/19/print. Macmillan Publishers Limited. [pdf]

Dörrknackning 2.0 : Polisen söker vittnen via Twitter

Under förmiddagen idag rånades en person i sin lägenhet i Stockholm. Två personer avvek från platsen och polisen söker nu via Twitter vittnen till händelsen. Detta måste ju vara ett bra exempel på hur delar av Polisen nu inte bara förstått nyttan av social media utan också snabbt kan nå ut och knacka dörr på ett helt nytt sätt. Återigen är det IGchefen som visar framfötterna.

Exemplet ovan är säkert inte den förstå gången polisen söker vittnen via Twitter men det är trots allt ett bra och illustrativt exempel.

“clearly Twitter is becoming a key vehicle for emergency communications”

It is far from a complete surprise for us, but social media seems to become more and more important in emergency and crisis response. During the last few years, we have heard many reports of the potential of social media in times of emergencies, crises and disasters. Too often, these stories have focused only on the potential use and interesting yet minor examples of real use. But since some time, we now see a massive use of social media where the benefits not only are identified but are concrete and real.

During hurricane Irene, not only top-level government agencies used social media to stay informed, but also local governments. It is refreshing to see how local and regional agencies now seems to have overcome their self-generated administrative and bureaucratic hurdles to use social media.

Alexander Howard writes on CBSnews.com how “Hurricane Irene highlights importance of real-time leadership and social data”. He describes how Mayor Vince Gray (@MayorVinceGray) in Washington just recently have come to the conclusion that social media is fundamental i emergency and crisis response. I quote “Mayor Gray’s office, while a relative latecomer to social media, appears to be convinced of its use after the past weekend: “clearly Twitter is becoming a key vehicle for emergency communications,” he tweeted last night.”

We have not seen the same enthusiasm yet in Swedish local, regional and national agencies, but it is reasonable to expect that similar opinions will emerge even here in Sweden. What is really fascinating is how the US department of Homeland Security urges people to use social media during extreme events in order to stay in contact.

According to Alexander Howard, FEMA administrators such as Craig Fugate (@CraigAtFEMA) use social media for situational awareness. Craig Fugate explains that “Social media’s biggest power, that I see, is to empower the public as a resource.”

We have still some work to do in Sweden before our national, regional and local agencies will use social media for situational awareness. But important steps are on its way and it is not unlikley that we will see a dramatic shift in attitude to use social media for improved situation awareness during the next few years. It is reasonable to believe that we will se a rapid increase of competence development activities focusing on social media for crisis response. Many Swedish organizations have a long way to run to catch up with the fast-paced social media landscape.

FEMA’s social media strategy

Learn more about FEMA´s thinking on how to leverage social media to better respond to major emergencies and disasters. FEMA chief Craig Fugate is interviewed by Wired about the use of social media in emergency and disaster response. In the interview, Carig underline the importance that governments must adapt their official websites to also fit a mobile context as well as see social media as a core and important technology. Further, two-way communication between the public and government officials are discussed. It seems as Craig has listen to the research results provided by Leysia Palens research group at Univ of Colorado, boulder. [The Wired podcast]

Swedish Police on Twitter?

Today, I noticed that the Swedish Police is on Twitter! I am not sure if this is the real Police in West Sweden or just someone just pretending. According the tweets, it looks like the real thing. The links in the tweets point to the official website of the police. The use of Twitter and similar services by government organizations raises the question of how we as citizens can make sure that the identify of the organization has validity and credibility. If the Swedish Police is using Twitter, then this is a truly amazing moment, signaling a radical shift in perspective of government organizations and that they now has started to realize the momentum in social applications and social media.

Understrecket på SVD: Upptäck nästa pandemi på Twitter av Victor Galaz

Victor Galaz fil dr statsvetenskap skriver om sociala mediers användbarhet för att snabbt upptäcka nya hälsokriser. I texten som publicerades på Understrecket i SVD den 29 maj diskuterar Victor Galaz social media och då specifikt Twitter i relation till de stora världsomspännande organisationerna (ex WHO mfl) svårigheter att snabbt få in information från de olika länderna vid ett utbrott. Victor menar på att sådana organisationer står inför stora förändring där social mjukvara innebär helt nya möjligheter till “infoveillance”. Stora centrala strukturer behöver skaffa sig en förmåga att agera lokalt och flexibelt för att kunna följa och leda en händelseutveckling. Läs Victors mycket intressanta resonemang på www.svd.se

RAKEL: Infrastrukturen som inte kan överbelastas och som styrs av tekniker

Som en sista aktivitet innan semestern slog till så deltog jag på ett seminarie med MSB där RAKEL presenterades och diksuterades. Arrangör var Lindholmen Science Park Security Arena.

Presentationen var ganska så informativ kring hur syftet med RAKEL förändrats sedan start och hur kostnaderna för RAKEL-infrastrukturen tvingat fram en betydligt mer brokig mängd av tänkbara aktörer som skall använda radio-infrastrukuren. För det är just en infrastruktur som RAKEL är. Dock förekom en del lite märkliga konfliktande budskap i presentationen.

1. I inlednngen nämndes att RAKEL inte kan överbelastas på samma sätt som de kommersiella mobilnäten. Det hade ju varit fint om så vore fallet, dvs att RAKEL inte kan överbelastas, men hur skall vi då tolka informationen att polisen vid en av de s.k SALEM-kommenderingarna just lyckades med att överbelasta RAKEL. Orsaken var att “lite för många poliser var för nyfikna och vill lyssna-in och höra hur det gick….”. Aha, användarna av systemet gjorde inte som det var tänkt. Det är ju dock inte helt ovanligt. Mot bakgrund av detta så tycker jag mig se visa spår av att RAKEL precis som vilken annan infrastruktur som helst, just kan överbelastas och efterfrågan är större än leveranskapaciteten.

2. En annan sak som gjorde mig lite oroad var att det saknas en ansats för att få in innovativa tjänster i RAKEL. Vid presentationen nämndes att “jo det är utifrån användarnas krav som RAKEL skall utvecklas”. Men hur detta skulle gå till var mer oklart. Jag ställde frågan “om det nu skulle vara så att mitt designteam vill ta fram en TWITTER-liknande applikation för RAKEL och få ut den i handterminalerna till den enskilda polisen (här pekade jag på den stadiga polismannen som satt brevid mig) hur skall jag då göra, vem kontaktar jag då.” Svaret var ganska oklart men innebörden var att presentatören inte riktigt visste vem jag skulle vända mig till med detta förslag. Dock skulle det vara tekniker på RAKEL-enheten som skulle avgöra om det vore en bra idé eller inte. Tekniker…. som skall avgöra om det är en god idé eller inte…. Den ansatsen känns kanske inte helt genomtänkt.

Det skulle kanske vara bättre att låta en affärsutvecklare tillsammans med någon tjänstedesigner ta en titt på förslaget. Sedan vore det kanske också en god idé om utvecklare från olika organisationer kunde få tillgång till en test och försöksmiljö där en uppsjö med mer eller mindre fantasifulla tjänster och applikationer kunde sjösättas och utforskas. Men riktigt så långt verkar man inte ha kommit i sitt arbete med att skapa verkligt stora värden i ett av vad en del kallar “ett av Sveriges största infrastrukturprojekt”.

Jag tycker att RAKEL, WIS, RIB och liknande MSB-projekt är i behov av RADICAL DESIGN. Vad detta är återkommer jag till framöver. Att en long-tail ansats finns med är en självklarhet. Ett tips för sommaren för den intresserade oavsett om man arbetar med RAKEL på MSB eller inte är följande:

  • Linked: How Everything Is Connected to Everything Else and What It Means for Business, Science, and Everyday Life: Barabasi, Albert-Laszlo
  • Open Business Models: How to Thrive in the New Innovation Landscape: Chesbrough, Henry
  • Ten Faces of Innovation: Kelley, Tom

Live Video Social Apps and Public Protests

Videosequences from the Bambuser
Over the last few months, live video social media apps has been used to broadcast live from public protests, demonstrations and riots. What will this mean for the future protest practice. Does this mean that a mobile phone will become equally important as burning trashcans and flying stones. We are not there yet but there seems to be a trend to cover protests and demonstrations using cheap and simple social media apps. A quick browse through the one such social media site´s archieves resulted in a set of short live video sequences from protests in Norway, Sweden and Georgia (!!).
In a the fieldstudy, done by myself and my colleague Fredrik Bergstrand, of the protests at the Sweden-Israel tennis-game in Malmö this winter, we observed how a minute-by-minute live text-feed was used by both the protesters and government agencies to follow the events. Now when mobile live video broadcasting has started to become more and more used, will such videos in a similar way. One thing is for sure, the use of social media apps as part of public protests has changed the power dynamics between the protestors and governement agencies. Just look how Twitter was and is used as part of the public protests in Iran. Have a look how Facebook is used to broadcast from the protests.
Katrin Verclas, founder of MobileActive.org is using Twitter to broadcast and re-cast info about the latest developments in Iran.

Men vad nu då: Krisinformation följer mig på TWITTER


Idag blev jag och min kollega Fredrik Bergstrand något förvånade över att Krisinformation.se följer oss på Twitter. Vad är syfte med detta? Antagligen är Twitter en bra kanal för att se vad som nu pågår eller som det snackas om på nätet. Finns det något problem med att en myndighetsfunktion följer mig som individ på Twitter? Kanske, kanske inte. Allt jag gör i Twitter har ju som poäng att blir offentligt. Jag kan ju dessutom “blocka” dem så att de inte kan följa mig. Men någonstans i bakgrunden finns en känsla av 1984. Dock med en skillnad. Helt frivilligt använder jag teknologi där myndighetsfunktioner kan titta in på vad jag gör och vad jag tycker.
Hur myndigheters användning av social mjukvara kommer att förändra relationen mellan myndigheter och individ får vi kanske vänta ett tag att dra några säkra slutsatser kring. Dock är Krisinformation.se den myndighet som kanske öppnar upp för andra myndigheter att följa med i en mer öppen attityd till myndigheters möjligheter att använda social mjukvara. Det är en i flera avseende spännande utveckling där jag tror att vi kommer se spännande initiativ.