Lästips: Vasaloppet – Resan från skidtävling och skidlöpare till produkter och kunder

Ibland så springer man på avhandlingar som överraskar både i termer av spännande problemområde och klarsynta resultat som dessutom är tillämpbara i relaterade kontexter. Joacim Larsson von Garaguly skrev en sådan avhandling som försvarades 2016. Det är en mycket läsvärt avhandling som belyser hur organisationer inom idrottsvärlden balanserar mellan olika logiker för att å ena sidan upprätthålla idealen från en idrottsrörelse som bygger på det ideella engagemanget men samtidigt behöver professionaliseras för att skapa arrangemang som attraherar deltagare. Naturligtvis innehåller avhandlingen många fler resultat och tillhörande insikter som borde vara av intresse för svensk idrottsrörelse. Avhandlingen finns att ladda ner på : https://www.hhs.se/contentassets/95137c26e7cf44818b9abd03314cf885/disscover_larsson-von-garaguly_20160502.pdf

Vasaloppet – Resan från skidtävling och skidlöpare till produkter och kunder

Dissertation
Joacim Larsson von Garaguly

Denna avhandling handlar om hur en ideell förening, Vasaloppet, har kommersialiserat och professionaliserat sin verksamhet. Det är en berättelse långt ifrån resultatlistor och Vasaloppssegrare. Fokus ligger i stället på det som ägt rum bakom kulisserna, dvs. det skeende och de organisatoriska processer som möjliggjort att denna, från början traditionella skidtävling, har kunnat utvecklas till ett stort kommersiellt evenemang. Det är en omfattande förändringsprocess som pågått över decennier och som skett i interaktion med många aktörer, inte minst med sponsorer.

Huvudtemat är den så kallade institutionella pluralismen, dvs. att en organisation kan behöva verka inom flera organisatoriska fält och därför anpassa sig till skilda, delvis oförenliga institutionella logiker. Detta krävs för att organisationen ska överensstämma med de olika institutionella tryck som respektive fält ger uttryck för. Organisationen behöver vara en legitim aktör i flera fält.

Nya institutionella idéer för hur evenemang som Vasaloppet ska bedrivas professionellt och affärsmässigt har inkorporerats i Vasaloppets utveckling. Balansen mellan de olika fälten har kraftigt om- fördelats. Det har inneburit att de grundläggande institutionella idéerna har utmanats, dock utan att förkastas.

Avhandlingen visar hur en ideell förening över tid brottats med att hantera, skapa och vidmakthålla legitimitet i förhållande till två motstridiga logiker – den ideella och den kommersiella. Det har varit en innehållsrik och krävande balansgång inom ett smalt och föränderligt skärningsfält.

Doctoral Dissertation
in Business Administration
Stockholm School of Economics