Driftstörningar i TELIAs mobilnät

Igår rapporterades i media att Telia har haft stora störningar i sitt mobilnät. Mot bakgrund att både Polis och Räddningstjänst är starkt beroende av mobiltelefoni i sitt arbete, så framstår Telias problem som samhällskritiskt. När dessutom 112 samtal i Telias-nät inte kommer fram till SOS så är det naturligtvis oerhört allvarligt.
Min reflektion kring detta är om det finns möjligheter att i sådana lägen skapa en möjlighet för Telia kunder att roama över till de andra nätoperatörerna. När samhällskritiska system sätts under belastning, så borde andra delar av samhället har krav på sig att på eget initativ gå in och stödja med avlastande resurser tills dess att infrastrukturen är återställd.
//

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.