Varje organisation har sin ledningscentral! – Men varför då?

Läste i Göteborgs-Posten att ambulansjukvården håller på att upphandla en ny ledningscentral för ambulansdirigering. Detta har tidigare skötts av SOS-alarm. Nu skall den dock hanteras av annan part. Medborgarna kommer som tidigare ringa 112 och efter en inledande intervju av en SOS-operatör skickas till antingen räddningstjänst, polis eller ambulans beroende på situation och ärende. En tanke som slår mig är att det verkar vara så att varje samhällskritisk aktör inom det svenska krishanteringsystemet har sin egna ledningscentral. Är detta bra eller ens ekonomiskt försvarbart. Med den nya ambulans ledningscentralen i västra götalandsregionen så läggs ytterliggare en central till i listan över kanske ett tiotal existerande ledningscentraler. Borde man inte på regionalnivå försöka att åtminstone samlokalisera ledningscentralerna så att de vid större händelser lättare samverka. Idagsläget tycks behovet av samverkanspersoner som skickas mellan organisationerna vid större händelser få en allt viktigare roll. Dessutom tenderar de att bli fler till antalet om antalet ledningscentraler ökar. Nu är det kanske rätt tid att ta en diskussion kring att samlokalisera de centraler som finns i göreborgsområdet och likt den trend som finns på europeisknivå öka ansträngningarna för att etablera integrerad larm och ledning i en sann anda av tvärsektoriell samverkan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.