KBM finansierar forskningsprojekt kring:Ökat samarbete ska göra samhällets krishantering bättre

Samhället ska bli bättre på att förbereda sig och hantera kriser. Det är målet i tvärtvetenskapligt forskningsprojekt vid Lunds universitet som finansieras av Krisberedskapsmyndigheten med 50 miljoner i sex år. Läs mer i pressmeddelandet från 21/12-2007.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.