Understrecket på SVD: Upptäck nästa pandemi på Twitter av Victor Galaz

Victor Galaz fil dr statsvetenskap skriver om sociala mediers användbarhet för att snabbt upptäcka nya hälsokriser. I texten som publicerades på Understrecket i SVD den 29 maj diskuterar Victor Galaz social media och då specifikt Twitter i relation till de stora världsomspännande organisationerna (ex WHO mfl) svårigheter att snabbt få in information från de olika länderna vid ett utbrott. Victor menar på att sådana organisationer står inför stora förändring där social mjukvara innebär helt nya möjligheter till “infoveillance”. Stora centrala strukturer behöver skaffa sig en förmåga att agera lokalt och flexibelt för att kunna följa och leda en händelseutveckling. Läs Victors mycket intressanta resonemang på www.svd.se

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.