Social media: bra vid krishantering eller en kris att hantera?

Igår besökte jag Skövde och träffade informatörer från olika kommuner kring i närområdet. Ämnet var Social Media med koppling mot krishantering men också på en mer översiktlig nivå. Det är helt klart att flera kommuner nu gör små steg för att möta de nya möjligheter som Social Media kan ge. Men de är samtidigt sökande kring hur de som myndighet kan agera via social media. Förmiddagen med informatörerna var mycket lyckad, speciellt nöjd med mötet var den avslutande workshopen där informatörerna delades in i grupper där de fick diskutera möjliga sätt att använda social media i förhållande till tre olika scenarier som presenterades för dem. Den avslutande presentationerna som grupperna gjorde gav värdefulla insikter kring möjligheter och utmaningar kring social media.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.