Polisen i Östergötland testar mobil video för vittnesuppgifter i fält

Enligt ett kort inslag på SR-P1 häromdagen presenterades nyheten att Polisen i Östergötland skall prova att via mobil video inhämta vittnesuppgifter ute på brottsplatsen. En intressant aspekt är naturligtvis att video allt mer verkar bli ett verktyg som på olika sätt finner sin tillämpning som arbetsverktyg i professionella grupperingar. En mindre rolig känsla är kopplingen mot att personer tenderar att glömma vad de såg på en plats när de senare inser den risk de kan utsättas för om de vittnar. Här kommer vi att få se ett helt nytt vokabulär växa fram där enskilda individer skall argumentera att de nu i efterhand inte minns vad de såg trots att det finns videomaterial som vid tillfället tydligt visar ett kanske i många fall distinkt vittnesmål. Här kommer antagligen både åklagare och advokatkollektivet utarbeta nya strategier för att hantera glömska som metod för att reducera risken för hot om våld eller rent av våldshandlingar som en konsekvens av ett vittnesmål.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.