Folk fick ta saken i egna händer igen.

Återigen ser vi exempel på att det är människor på plats som får ta saken i egna händer när myndigheter och “myndighetsliknande” organisationer såsom SJ misslyckas med sitt uppdrag. Händelsen med tåget som satt fast i 6 timmar är inte bara beklämmande i termer av ineffektivitet utan på den totala bristen på förståelse för vad som är viktigt.
Att det är trist att sitta fast på ett tåg är en sak. Men att informationsbrist och bristande ventilation gör att rutor på ett X2000-tåg behöver krossas visar på extrema brister i samverkan, i detta fall i formen av privat-offentlig samverkan. Hur väl lyckades Trafikverket och SJ ha koll på situationen. Kände de båda organisationerna till vad som hände i tåget och kände de till det bristande informationsflödet? Antagligen inte. Kan detta upprepas? Mycket troligt. I SVD nämns att liknande situationer kan skapa spontanevakuering vilket kan vara riskfyllt. Men vad annat kan vi förvänta oss av personer i en sådan situation. I den aktuella händelsen så blev det ingen spontanevakuering dock väl en form av spontanventilering med hjälp av yxa. Att händelsen blev så utdragen som den blev verkar dessutom enligt viss media ha bestått av en prestigekamp mellan de inblandade parterna. Om så är fallet så är det mycket allvarligt då vi sett liknande tendenser tidigare, både mellan nationella myndigheter och mellan lokala och regionala. Hur många liknande exempel skall vi behöva rada upp innan effektiv krishantering blir något mer än en eftertraktad handlingsplan utan också handling vid specifika händelser.

One thought on “Folk fick ta saken i egna händer igen.

  1. Kan man inte tjäna pengar på något gör man inget. En evakuering ter sig ganska olönsam, ingen idé att satsa kulor på det.Liknande exempel: När Apoteket ombads skapa ett register över vilka läkemedel som patienter använder tvärnitade det affärsdrivande bolaget. Att ett register skulle skydda och förbättra medborgares medicinska säkerhet var inte värt något, eftersom Apoteket inte kunde tjäna pengar på det. Alltså tog det åratal innan det är registret skapades.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.