RISK & CRISIS RESEARCH CENTER

Mittuniversitetet fortsätter sin satsning på risk och krishanteringsforskning och förstärker sitt framgångsrika arbete med etableringen av Risk & Crisis Research Center. Centret leds av Docent Anna Olofsson och invigningen sker i samband med en konferens den 10-11 november 2010. Läs mer på: http://www.miun.se/RCRCenter

Etableringen av RCRCenter visar på den kraft, ambition och framgångsrika forskning som teamet kring Anna Olofsson på Mittuniversitetet bedrivit under flera år. Centerbildningen ligger helt rätt i tiden både ur ett forskningsstrategiskt perspektiv samt mot bakgrund av de problem som ett allt mer komplext och mångfacetterat samhälle står inför.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.