När OPEN-GOV möter Svensk Krishantering

Det finns idag en stark trend med att utforska hur myndighetsinformation kan göras offentligt tillgänglig för helt nya sammanhang och målgrupper. Syftet är att öka nyttan, användningen och transparens avseende sådan information som myndigheter lagrar och som är intressant och användbar för medborgarna. OpenGov.se är en av flera bra webbsidor som både driver på denna trend samtidigt och dessutom tillhandahåller information hur myndighetsinformation kan nyttjas.

[Länk: http://www.opengov.se/]

Det kommer att bli intressant när olycksstatistik, insatsrapporter och riskinformation blir föremål för helt nya tillämpningar. Kanske kommer vi se mobil-appar som visar hur riskfyllt det är att vistas på en viss plats i förhållande till sin egna specifika riskprofil. Vi kommer kanske kunna ta fram information som visualiserar kostnaden för räddningsinsatser i förhållande till deras effekt. En OpenGov-rörelse med fokus på krishantering vore en spännande utveckling där Mash-up teknik mycket väl kan kombineras med social media. Därmed kan helt nya informationsresurser skapas som både utvecklar individens förmåga till att ta eget ansvar samtidigt som graden av transparens i krishanteringssystemet ökar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.