Några lästips!

De senaste dagarna har jag sprungit på följande två böcker som verkar vara mycket läsvärda. Den första handlar om Pandemi och ger en insikt kring myterna och fakta kring detta tidvis brännande ämne. Den andra boken handlar om svårigheterna med att förutsäga framtiden och ger insikter kring hur olika professionella hanterar svårigheterna att skapa prognoser om framtiden.

  • Björn Olsen : Pandemi – Myterna, fakta, hoten [Adlibris]
  • David Orrell : Future of Everything: The Science of Prediction [Amazon]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.