Lägesbilden som grusades?

Under gårdagskvällen upprätthåll Aftonbladet och Expressen en nedtonad ansats i sin rapportering. Vidare hade en rad myndighetsföreträdare förhoppningar om en lugnare natt. Dessa förhoppningar baserades dels på de åtgärder som genomförts under dagen samt att vädret med ett förväntat regn skulle ha en avkylande effekt på händelseutvecklingen. Fram till 23.30 verkade förhoppningarna att hålla. Men ganska snabbt kring denna tidpunkt inträffade en rad incidenter med bland annat branden på Husby Gård, stenkastning mot Polishuset i Jakobsberg samt bränder i Södertörn.

Det som var tänkt att vara en lugnare natt blev i realiteten en ny natt med en mängd nya incidenter som denna gången inte bara utspelades i och omkring området Husby utan också på andra ställen runt om i Stockholms ytterstad. Lägesbilden grusades därmed när de så svårbegripliga spridningseffekterna nu fick fart. Det verkar därmed som att läget i Stockholms ytterstadsområden är mer komplext än vad som verkar ha kommunicerats under gårdagen. Tydliga försök av myndigheter och media att lyfta fram boendes motreaktioner till skadegörelsen (med bland annat skolklasser som städade upp) hade inte önskad effekt.

I rapporteringen nu under morgonen i SR P1 fick Järvalyftet kritik med ett förnyat fokus kring bristande medborgarmedverkan. Dock tillbakavisades kritiken av Ytterstadsborgarrådet som menar att 15.000 Järvabor varit involverade i arbetet. Vem som har tolkningsföreträde kring sakernas tillstånd och som kommer gå vinnande ur striden kring att definiera verkligheten är därmed inte över.

Det står ganska så klart att myndigheterna på lokal, regional och kanske också nationell nivå behöver nya verktyg för att bättre förstå, visualisera och analysera dessa komplexa händelseförlopp. Sådana verktyg är av stor vikt då tjänstemannabeslut i operativ verksamhet är sammanväxta med den politiska nivå, samt påverkas av gräsrotsorganisationers strävan att synliggöra andra perspektiv. Att dessa fenomen dessutom uppträder längs olika tidsskalor gör de naturligtvis mindre enkla att få begripliga.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.