Nedtonat från Husby men också tvetydigt i en del fall.

Kvällens rapportering från Husby (kl 23:30) har ett nedtonat språk jämfört med gårdagens snabba och fragmenterade rapportering. Bilden som förmedlas är att i Husby är det ett relativt lugn med endast ett fåtal bränder i fordon. Dock rapporterades det om olika incidenter från andra områden runt om i Stockholm, med bland annat Norsborg, Jakobsberg, Skarpnäck som exempel på dessa områden.

I flödet på Twitter är det en helt klart lugnare kväll jämfört med gårdagen. Stämningen på Twitter verkar vara är en bra spegel av tonläget i mediarapporteringen.

En intressant Tweet från föreningen Megafonen fångade mitt intresse då den är svår att tyda.

Megafonen_tweet

Ovan tweet är lite svår att tolka då branden vid BP handlar om en mycket liten brand i ett avbytarbås och branden på Langelandgatan är av kategorin “vanlig” bilbrand (se bilderna nedan från Aftonbladet [link])

Husby_bilder

I ovan tweet uppstår en viss tvetydighet kring vilket budskap som Megafonen vill förmedla. En tolkning skulle kunna vara att det visst händer negativa saker i området som Aftonbladet och Expressen måste rapportera. En annan tolkning är att Megafonen anser att Aftonbladet och Expressen skall tona ner sin rapportering då så lite faktiskt händer i området. Just dessa två motsatta tolkningar gör att Megafonens kommunikation via sociala medier är svår att förstå. En orsak skulle kunna vara att organisationen har en bristande mediastrategi eller att organisationen försöker kommunicera dubbla, överlappande och delvis konfliktande budskap i sin strävan att på något sätt kunna representera protesterna i Husby men samtidigt vara en legitim aktör för att i dialog med myndigheter utveckla förutsättningarna för framtidens Husby. Läs gärna Megafonens klargörande kring sin roll på följande länk: http://megafonen.com/uttalande-om-megafonens-roll-under-forortsrevolterna/

Med detta sagt skall det dock tilläggas att ovan tolkning bör ses som en reflektion snarare än en systematisk analys. Mitt syfte har enbart varit att visa också på de utmaningar som finns med kommunikation via sociala medier såsom Twitter under pågående dynamiska händelser. Vidare kanske detta också är ett intressant exempel på de svårigheterna som myndigheter allt oftare kommer att stå inför när samverkan behöver ske med med nya typer av gräsrotsorganisationer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.