Reflektion kring raljerande media

Dagen efter att Simone drog in över södra Sverige uttrycks en del tvivel över hur SMHI och andra aktörer informerat och agerat inför och i samband med stormen. I media har vi under morgonen kunna läsa och lyssna till hur olika myndighetsrepresentanter behövt besvara den alltför klena frågan som på lite olika sätt kan sammanfattas i linje med; “- Men det blev ju inte så allvarligt, vad tänker ni kring det?”. Syftet med frågan är att representanten på ett eller annat sätt skall uttrycka tvivel över SMHIs prognos. Lyckligtvis har de flesta myndighetsrepresentanter mer erfarenhet och är mer professionella än de utsända reportrarna och undviker att obefogat kritisera SMHI.

För alla de myndigheter som hade omfattande beredskap under gårdagskvällen så känner de ju till att orterna Laholm och Halmstad drabbades i ganska stor omfattning av stormen. Om stormen hade tagit en mer nordlig riktning och träffat Göteborgsregionen så hade problemen blivit mycket allvarliga. Ett av de kanske värsta exemplen på raljerande attityd från media måste vara Sveriges Radios Thomas Nordegren som tyvärr och något förvånande bidragit till ett lågvatten märke avseende brist på reflektion och förståelse för lokala omständigheter utanför tullarna i Stockholm.

Ett annat exempel återfinns förvånande nog hos politikern Jonas Sjöstedt (V) vars tweet nedan visar på liknande brister i förståelse.

Sjostedt_ang_simone

Ur mitt perspektiv är detta helt klart beklämmande och oroande att riksmedia men också riksdagspolitiker i så liten omfattning  lyft fram det arbete som hemsjukvård, räddningstjänst, reparatörer med flera, i bland annat Laholm och Halmstad, genomförde med stor risk för egen säkerhet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.