Tydligare fyskrav i innebandy leder till mer data och en ökad digitalisering

Förtydligade fyskrav inom innebandyn har väckt lite uppmärksamhet och diskussioner om dess konsekvenser har trummat igång runt om i landet. De ‘nya’ och förtydligade fys- och prestationskraven är en viktig och helt naturlig del av att säkerställa utveckling så att innebandyn är i världsklass och relevant för spelare, föreningar och publik . Men det är fler saker som följer med detta.

Det vi nu ser är en ’physiologization’ av sporten. Detta sker i alla sporter och är en naturlig del av att professionalisera den specifika idrotten. Läs gärna hur längdskidsporten genomgått detta i Svensson och Sörlin, 2019. I förändringen återfinns också en introduktion av ny teknologi, tankemodeller och praktik.

Inom några år kommer användning av digitala plattformar, som finska Coachtools, för att följa upp spelares prestation och fysiska och mentala status att bli självklara verktyg i alla lag med ambitioner. Denna utveckling pågår redan i hög fart.

Vidare kommer vi behöva se en utveckling med mer automatiserad datainhämtning, analys och sammanställning av information efter matchspel, där bland annat fotbollen och Statsbomb är spännande föregångare. Nya roller kommer att växa fram.

Alla idrottshallar där det bedrivs matchspel i SSL, Allsvenskan, JAS och div1 kommer att behöva utrustas med kamerainfrastrukturer likt de som det Malmöbaserade Spiideo erbjuder. Finansiering av detta kan bli en utmaning.

En annan utveckling är att den enskilde spelaren kommer att ta ett mycket större ansvar för sin fysträning i syfte att säkerställa att nå upp till kapacitetskrav och att förbli skadefri. Här kommer aktörer som exempelvis Aktivitus och deras kollegor i branschen att bli centrala aktörer. Denna förändring kommer att utmana föreningarna i hur och av vem träning organiseras.

I allt detta behöver tränare och föreningsföreträdare utbildas för att göra kloka val då det är enkelt att köpa teknik men tidskrävande att bygga kapacitet att dra nytta av alla dessa nya möjligheter. Därutöver kommer relationen mellan tränare – spelare – förening att utvecklas då allt ökande datamängder kommer att förändra dynamiken mellan dessa parter.

Notes:

Svensson, D., & Sörlin, S. (2019). The ‘physiologization’of skiing: the lab as an obligatory passage point for elite athletes?. Sport in Society, 22(9), 1574-1588.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.