Social media – skapar ny sorts dynamik vid olyckor?

Den tragiska trafikolyckan på Frösön i slutet av förra veckan innebar
nya insikter kring hur mobil teknologi och social media skapar nya utmaningar för blåljusaktörerna.

P4 Jämtland skriver något alarmistiskt om att “Sociala medier orsakade kaos vid dödsolycka.” Bakgrunden är att när räddningstjänsten kommer fram till den aktuella olycksplatsen så var det många ungdomar på plats som vi sina mobiltelefoner antingen pratade, tog bilder eller skickade meddelande om vad som hade hänt och vad som pågick på platsen. Dessutom anlände fler ungdomar som fått höra om det inträffade. I en intervju med P4-Jämtland säger Peter Frykman (räddningsledare vid insatsen)  att hans bild av ungdomarnas agerande var att de kommunicerade med sina vänner och anhöriga via bland annat sociala medier.

Utmaningen för räddningstjänsten blev att tillsammans med polisen att försöka få undan det stora antalet personer från platsen, vilket naturligtvis inte var helt oproblematiskt då flera också hade deltagit i första hjälpen-arbetet innan blåljusaktörerna kommit på plats. Peter nämner att det så här i efterhand inte varit möjligt att ge en bra återkoppling till de som faktiskt gjorde en viktig första insats.

En särskilt intressant aspekt som Peter nämner i radioinslaget är att räddningsstyrkan inte visste om att det var ungdomar inblandade i olyckan och att det var så många ungdommar på plats redan innan de själva kommit fram tlll olycksplatsen. Här kan det finnas en anledning att fundera kring hur 112-samtalet sett ut och hur länge som SOS-alarm haft kvar kontakten med de inringande. Jag har dock inga uppgifter kring detta men det verkar något märkligt att räddningstjänsten inte fick reda på att ungdomar var involverade i olyckan och att det fanns många personer på plats.

De erfarenheter som Peter delar med sig av i P4-inslaget är värdefulla för alla svenska räddningstjänster då det visar att kommunikation i samband med olyckor inte är en aktivitet som endast involverar blåljusaktörer. Allmänhetens förmåga och vilja att kommunicera vid tragiska händelser skall inte underskattas. Därmed inte sagt att all sådan kommunikation är önskvärd.

Klicka på följande länk för att ta del av Peters ödmjuka och professionella resonemang kring händelsen och det som han upplevde kring olyckan där mobil kommunikation och social media skapade en ny sorts dynamik för de involverade blåljusaktörerna.

RELATERAD LÄSNING
Läs gärna också om ett relaterat fenomen som Fredrik Anderson skriver om:
När larmet i sig gör skada: Vi har sett det tydligt vid några aktuella kriser och händelser nu – där den sociala informationsspridningen i sig antingen skapar egen kris eller där den direkt försvårar räddningsarbetet eller krishanteringen. Läs mer på http://storify.com/awaze/nar-larmet-i-sig-gor-skada

Twitcident: Delft University takes the lead in making use of social media for incident response

Delft University is now taking the lead in innovative design when it comes to making use of social media for incident response. A group of researchers with Fabian Abel, Claudia Hauff, Geert-Jan Houben, Richard Stronkman and Ke Tao focusing on Social Semantic Web research have now launched a great innovation called Twitcident, where they harvest social media insights after an incident has happened. Read more about the research at: http://wis.ewi.tudelft.nl/twitcident/

Additional information could also be found at:
Website: http://twitcident.com
Blog: http://blog.twitcident.com (in Dutch)
Twitter: @twitcidentapp

  • Fabian Abel, Claudia Hauff, Geert-Jan Houben, Richard Stronkman, Ke Tao. Semantics + Filtering + Search = Twitcident. Exploring Information in Social Web Streams. In Proceedings of International Conference on Hypertext and Social Media (Hypertext), Milwaukee, USA, 2012 [pdf]

In relation to the above work, I would also like to promote the following papers:

  • Johansson, F.; Brynielsson, J.; Horling, P.; Malm, M.; Martenson, C.; Truve, S.; Rosell, M.; , “Detecting Emergent Conflicts through Web Mining and Visualization,” Intelligence and Security Informatics Conference (EISIC), 2011 European , vol., no., pp.346-353, 12-14 Sept. 2011 [pdf]
  • Sitaram Asur and Bernardo A. Huberman. 2010. Predicting the Future with Social Media. In Proceedings of the 2010 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology – Volume 01 (WI-IAT ’10), Vol. 1. IEEE Computer Society, Washington, DC, USA, 492-499. DOI=10.1109/WI-IAT.2010.63 [pdf]
  • Ginsberg, Jeremy, Mohebbi, Matthew H., Patel, Rajan S., Brammer, Lynnette, Smolinski, Mark S., Brilliant, Larry. Detecting influenza epidemics using search engine query data. Nature. 2009/02/19/print. Macmillan Publishers Limited. [pdf]

Firefighting snake robot, invented by SINTEF in 2008

Our friends at SINTEF in Norway made a few years ago a really impressive job in developing a fire-hose robot, or as they call it a Firefighting snake robot. The firefighting snake robot is basically a very though-provoking invention showing us all that there are substantial room for improvement when it comes to the very new innovative tools used for firefighting.

Have a look at SINTEF’s Snake Robot page and do not miss the video showing the robot in a demo setting.

Spontan Utryckning : Smart innovation som gör stor skillnad till liten kostnad

Läser i MSB´s Tjugofyra7 om smart innovation hos räddningsvärnet i Hilleshög. Enligt artikeln så har utryckningsformen “spontan utryckning” skapats, vilket innebär att räddningsstyrkan åker direkt till olycksplatsen i egen bil om det är snabbare. Resultatet är mycket snabba framkörningstider.

Detta är ett mycket bra exempel på smart innovation som utmanar invanda föreställningar om hur en utryckning “måste” gå till. Dessutom omdefinerar, spontan utryckning med egen bil, den roll som en räddningsstyrka bör/skall/kan ha. Förmågan att agera är i detta fall mycket viktigare än att alltid ha med sig all tänkbar utrustning som kan komma att behövas.

Personalen på värnet i Hilleshög har all anledning att vara stolta över att de vågat utmana etablerade föreställningar och klarat av att prova sig fram för att möta de behov som finns i sitt ansvarsområde.

Video via alla möjliga prylar vi bär med oss.

I morse fick jag ett tips från Andreas D. på Enköpings räddningstjänst att det nu finns glasögon med inbyggd videokamera. Detta är en i raden av produkter som tydligt pekar på den starka trenden kring inbyggd video i alla tänkbara prylar. Sedan tidigare har vi på Crisis Response Lab testat, bluetooth-headset med inbyggd video, videoficklampa och naturligtvis Live-video via Mobiltelefon. Det kan bli dags att införskaffa ett par glasögon. Priset känns lite högt 239 USD + ev skatt för ett spontaninköp. Men man vet aldrig.
En lite begränsande aspekt i fallen med video via bluetooth-headset, ficklampa och nu inbyggd i glasögon är att det saknas möjligheter att sända live-video. I ovan produkter krävs handgrepp för att dela med sig av sin inspelade film. Jag ser fram emot de framtida lösningarna där live-video är möjligt. Poängen med live-video är inte bara att det går att ta del av video i realtid utan att live-video gör processen att överföra inspelad video från sin pryl och till alla de som vill ta del av videon så mycket lättare.

Nya framgångar

Vårt lilla forskningsprojekt kring mobil live video för räddningsinsatser lever som ni alla vet vidare i en kommersiell form. Sedan januari finns LiveResponse att köpa som tjänst. Igår kväll blev LiveResponse tillsammans med Räddningstjänsten i Stor-Göteborg vinnare av Cut-the-Wire Awards i kategorin offentlig sektor. Den namnkunniga juryn hade följande motivering:

“Innovative usage of high speed mobile connectivity, mobile video streaming services and positioning in a mission critical usage environment. A practical and useful mobile service area that really makes a difference.”(länk)

IDG.se och tidskriften CIO på webben finns en bra intervju med stf Räddningschef på Räddningstjänsten i Stor-Göteborg om hur de använder LiveResponse och de fördelar som upplevs.

Att det en gång lilla forskningsprojektet skulle gå och vinna mobilpris var inget vi kunde tänka då projektet formulerades vintern 2008. Det känns väldigt hedrande med utmärkelsen och ett fint bevis att de projekt som bedrivs på Lindholmen i Göteborg med finansiering av bland annat MSB faktiskt kan leda längre än enbart välpublicerade forskningsartiklar.

Comment on potential misuse with live-video

Our work with LiveResponse has now even found its way to New York Times website with Janko Roettgers from GIGAOM and industry blogs such as TMCnet with Kelly McGuire. This did not happen by accident but as a result of a Bambuser press release. Anyway, two of the commentators that published a story about our work with Bambuser elaborate on the issue if LiveResponse could mean that emergency responders will take the chance to also sell video streams to commercial news actors. These ethical dimensions of technology use are critical and should not be ignored. As a designer, we are responsible to also be held accountable for misuse. Our job is to maximize intended use, minimize non-intended use while at the same time provide generative properties so the users can to some extent invent unanticipated positive-use. Balancing between positive aspects and negative consequences are delicate, yet critical. In the LiveResponse solution, we have made our very best in making sure that no video is stored on the mobile handset. The video is transfered to a secure and protected website. Still, we can never claim that misuse will never happen. However, we have also embedded traceability and made this traceability visible to the users so they as professionals can provide a sense of social control that could block some types of unethical use. Still, at the end of the day, if someone wants to broadcast and sell live video from an accident site, why bother do it using the LiveResponse solution. Instead, I would imagine that such people will use an unregistered private cell phone and broadcast directly to the target area in mind.

Having said this, unethical use will for a long long time be a topic that we must spend considerable time on and make sure that we protect peoples integrity while at the same time enable professional responders to make efficient response operations.

LiveResponse is finally here as a commercial service


In the last few years, our research team has been working with a small project on bringing live video broadcasting to the crisis and emergency response community. Our design work and extensive evaluation activities has now resulted in a product that no longer is just a good research app, but an application that we can offer to any organization across the world.

LiveResponse is the result of a highly successful collaboration with the people behind the award-winning Bambuser live video service. LiveResponse is a modified and extended version that targets crisis and emergency responders. To make LiveResponse available, it has been necessary to setup a legal company along with all necessary legal documents in order to release LiveResponse from the research lab environment. We have just made a small step along an exciting road. If your are interested in what mobile live video broadcasting from ordinary cellphones could do for your organization, please visit www.liveresponse.eu

ISCRAM2010 – Research in Progress deadline 18th of jan 2010

Keep in mind the Research-in-progress deadline for the next years ISCRAM2010.

The deadline will be on the 18th of january. Have a look at the www.iscram.org wesbite for further details.

Inslag om arbetet på Angered Brandstation i Göteborg

I senaste Uppdrag Granskning finns ett inslag med där man följer en styrka under 24 timmar på Angereds Brandstation i Göteborg. Ett i mina ögon bra inslag från verkligheten. Särskilt intressant är de reflektioner som räddningsstyrkan gör kring höstens tumult i förorten.
Se inslaget på SVT Play:

Kategori: Samhälle och fakta
Längd: 16 minuter 15 sekunder
Titel: Hektisk höst för brandmännen i Angered

[http://svtplay.se/v/1786846/hektisk_host_for_brandmannen_i_angered]

Nu kan snart helt nya tjänster skapas: Tack PTS!

IDG rapporterar att “Räddningspersonal kan få gräddfil i näten”. Detta är inte en dag förtidigt. Idagsläget har en utländsk turist bättre möjlighet till roaming mellan de olika operatörerna än en räddningsledare i Svensk räddningstjänst. Genom nationell roaming och prioritet i näten vid överbelastning kan svensk krishantering äntligen se framemot en framtid där helt nya smartare tjänster kan utvecklas för röst och datatrafik. De förslag som finns med i PTS-rapport anger en intressant inriktning för vilka krav som samhället kan ställa och bör ställa för att responsaktörer skall få de möjligheter som krävs för effektiv kommunikation vid kriser och samhällsstörningar. Att de kommersiella mobilnäten och det specifika TETRA-nätet kommer att leva sida vid sida och komplettera varandra står ju helt klart. Behoven av mycket snabb mobildatakommunikation är något som de kommersiella mobilnäten är bättre rustade för att utveckla jämfört mot TETRA-nätet. Redan idag ser vi hur responsaktörer sänder live-video via mobiltelefon från skadeplats vilket skulle vara en omöjlighet i nuvarande TETRA-nät. Bra jobbat PTS som vågar ta tag i denna fråga som så många väntat så länge på. Nu återstår att se hur och på vilket sätt förslagen implementeras.

Skall man behöva dö av hjärtstopp 200 m från en Brandstation?

Den 24 april i år presenterade SVD nyheten om ett projekt i Stockholm som skall öka chansen att överleva ett hjärtstopp. Genom ett larmsystem baserat på mobiltelefon med gps kan bland annat taxiförare och väktare snabbt larmas om en person i närheten har drabbats av hjärtstopp och där använda sig av en liten defibrillator i avvaktan på att ambulans skall anlända.

Härom dagen fick jag ta del av en episod från verkligheten när jag hade ett möte med ambulanspersonal. Bakgrunden är följande: I Göteborg genomförs varje sommar ett antal reparationsarbeten av broar och tunnlar vilket medför begränsad framkomplighet, inte bara för turister och de bosatta i Göteborg, utan också för räddningstjänst och ambulans.

Ambulanspersonalen fick larm om en person som drabbats av hjärtproblem. Platsen var 200-300 meter från en av brandstationerna i Göteborg. Ambulans larmades till platsen, dock inte räddningstjänsten. Ambulanspersonalen körde vägen via en av huvudlederna och ner mot Tingstatunneln där reparationsarbeten pågår. På grund av köer och avsaknaden av “vägren” hade ambulansen mycket liten hjälp av att påkalla fri väg med hjälp av blåljus och sirén. Tiden för att ta sig till personen med hjärtproblem tog betydligt längre tid än än de 6-7 min som det borde tagit.

Kanske borde ambulansen tagit en annan väg, kanske kunde ambulansföraren pressat på mer eller gjort mer för att komma snabbare fram. Men frågan som jag ställer mig är: Varför fick inte personalen på brandstationen vetskap om händelsen. Dom skulle ju ha kunnat vara där på 1 minut. Nu fick dom aldrig kännedom. Kanske skulle operatören på SOS-alarm varit mer kreativ när det stod klart att ambulansen skulle bli försenad. Jag tror dock inte att de enskilda individerna i denna händelse skall bära någon skuld till den tragiska utgången av händelsen. Snarare pekar händelsen på systeminkompetens.

Varför organiseras inte denna typen av verksamheter utifrån ett hjälpbehov och utifrån den hjälpsökande? Räddningstjänst har enligt lag ett ansvar att rädda liv, Sjukvården lika så. Polisen skall bland annat säkerställa trygghet. Utifrån hjälpbehovet hos den hjälpsökande spelar det ingen roll att de olika blåljusverksamheterna har olika styrning, budgetar och strukturer, så länge som den hjälpsökande får adekvat hjälp. Det behövs en bättre insatstransparens mellan de olika verksamheterna för att uppnå insatser som utgår ifrån den hjälpsökande. Att få de olika verksamheterna att samverka är inget tekniskt problem. All teknik som behövs finns eller kan skapas med mycket små medel.

Den stora utmaningen är att ändra attityden hos de olika verksamheterna i deras förhållningssätt mot varandra. Transparens innebär bland annat öppenhet och insyn. Kanske inte helt enkla begrepp vare sig för Polis eller Sjukvård, eller kanske inte ens för Räddningstjänsten. Men det är dags att börja arbeta med detta. I framtiden behövs mer av integrerade team där polis, räddningstjänst och sjukvård jobbar tillsammans i varandras organisationer och med olika grupper ute i samhället. Detta kommer bli en tuff uppgift då nuvarande trend är att försöka distansera sig från varandra för att tydligt markera vem som är vem i förhållande till allmänhet, men också av upphandligs- och budget-politiska skäl.

Exemplet som jag inledde med där taxiförare och väktare knyts in i hjälparbete och räddningsinsatser är ett spännande projekt som på ett bra sätt visar att det finns nya vägar att utforska. Det är dags att se hjälpbehovet hos den enskilde som ett designproblem där blåljusorganisationerna med organisatorisk och resursmässig flexibilitet skapar insatser och resursanvändning som är insatsspecifika. Insatsen skall väl om något just ta sin utgångspunkt i vad som behövs här och nu, inte vad som är enklast för den utförande organisationen.