Fältstudie: Branden i g:a TV-huset i Göteborg

På fredagkvällen fick jag ett SMS med beskedet att räddningstjänsten gått upp i stab. När jag anlände till staben hade händelsen pågått en timme och stabsarbetet precis påbörjats i stabsrummet. Staben arbetade i sammanlagt 2 timmar för att sedan avvecklas. Observationerna på plats gav nya insikter kring den kollaborativa processen att upprätthålla lägesuppfattning med hjälp av underliggande gemensam lägesinformation. Arbetet i stabsarbetet baserade sig till stora delar på dyadiska interaktioner och konversationer i grupp. Materialet som skapades för att upprätthålla en lägesuppfattning genererade samtidigt central dokumentation av händelseförloppet och arbetsprocessen. De informationssystem som tillhandahålls från centrala myndigheter avseende applikationer för dokumenation/uppföljning och analys av en enskild händelse, under själva insatsarbetet, är starkt underutvecklade. I stabsarbetet användes istället ett flertal anpassade versioner av vanliga “kontors/workshop”-program för att ge sådant stöd som stabsarbetet verkligen kräver. Kvällens stabsarbetet gav nya insikter kring hur framtida stöd för hur strategisk beredskap, resurshantering och personal/underhåll kan stödjas med mer framsynt design av informationsteknologi.

Bilden visar den videovägg som delfinansierats av (g:a SRV) MSB och som enligt de som arbetade i staben varit av stort värde. På väggen projicerades en del av de anpassade kontorsapplikationerna.

Livlig debatt om applikationen LiveResponse


Efter att tidningen NyTeknik publicerade en artikel om projektet med live video från 3G-mobil på skadeplats så initierades en ström av kommentarer i relation till artikeln. En del handlade om TETRA, andra om att det är märkligt att denna teknik inte redan fanns tillgänglig för räddningstjänsten, någon kommenterade kring användning av Action-Cam istället för mobiltelefon. Dessutom så uttrycktes en del munterhet kring att vi forskat kring detta sedan 2001, vilket inte riktigt var fallet. LiveResponse är ju resultatet efter ett 5 månadersprojekt där Fredrik Bergstrand (bilden) gjort ett extraordinärt arbete med att paketera och designa samman de olika teknologierna.

Studie av stabsarbete vid måndagens brand i Mölndal

Vid 5-tiden på morgonen fick jag ett SMS från staben på Räddningstjänsten i Stor-Göteborg att de gått upp i stab i relation till den brand som utbrutit i ett bostadshus i Mölndal.
Dock missat jag SMS:et och såg det först vid 7.30 när jag lämnade barnen på dagis.
Åkte därefter direkt till ledningscentralen för att studera stabsarbetet. Det blev en värdefull dag med mycket bra data kring dokumentation praktik, hantering av lägesinformation och resurshantering. Bilden visar ett av flera sätt där tid är en av de centrala dimensionerna för att hantera resurser.


Fältstudierna genomfördes inom ramen för forskningsprojekt “Dokumentationspraktik” och forskningsprojektet “Gemensam Lägesbild?” som finansieras av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Värdefullt samarbete med Bambuser i LiveResponse


Projektet LiveResponse har efter sin första fas genererat resultat som visat sig ha ett stort allmänintresse. Under eftermiddagen idag slog DN på stort och körde LiveResponse som huvudnyhet på DN.se. “Filmsnuttar räddar liv” som rubriken var inledningsvis, är en rubrik som på ett kul sätt sammanfattar vad det egentligen handlar om. LiveResponse projektet har mycket att tacka killarna på företaget Bambuser för. Det är ju Bambuser och deras live videotjänst som gjort det möjligt för oss att utforska möjligheterna med video från skadeplats. Redan nu så pågår arbetet för en fas 2 i projektet som omfattar en utökad studie, där Bambuser har en aktiv roll.

I tisdags var Måns och Pouria från Bambuser på besök med mig och Fredrik Bergstrand (designern bakom själva LiveResponse applikationen) hos Räddningstjänsten i Stor-Göteborg. Besöket var mycket lyckat och diskussionerna med räddningstjänstens personal var väldigt framåtriktad. Återigen ser man vikten av att föra samman olika kompetenser för att skapa spännande och lyckade projekt. Möten i konstellationen forskare, användare och teknikentreprenörer är sällan tråkiga eller begränsande. Tvärtom….vi lyckades ganska snart att identifiera helt nya spännande användningsmöjligheter med live video för räddningstjänst och krishantering. 2009 blir ett roligt år för forskning.

Bränderna i Australien

För att följa utvecklingen i Australien så kolla in följande karta, klicka på symbolerna och
man kommer vidare till underliggande informationskälla.
http://mapvisage.appspot.com/fires/FireMap.html

Ett annat sätt att förstå vidden av bränderna är att ta del av den video som nu finns tillgänglig via DN och som delvis baseras på räddningstjänstens egna filmer från insatserna.

Liten enkel film om LiveResponse: Live Video Broadcasting for Emergency Response

http://www.youtube.com/get_player
Projeketet Liveresponse genomfördes av Viktoriainstitutet, Public Safety Research Group
i samarbete med Trafiksäkerhetscentret SAFER och Lindholmen Science Park: Security Arena.
Deltagande organisationer var Räddningstjänsten i Stor-Göteborg, OLA-Ambulanssjukvården Sahlgrenska Universitetssjukhuset (VGR), Vägverket Region Väst samt teknikleverantören Bambuser.

EU: Emergency Services Workshop initative

Sometimes you face the situation of having completely missed some ongoing initatives. Here a such one that I have completely failed to notice. This initiative strives to push standardization for emergency services forward.

“The Emergency Services Workshop series is an ongoing effort in the emergency services community to coordinate global standards and technologies for emergency calling and emergency notification. The primary focus of the workshop series is foster coordination among the many standards development organizations (SDOs) involved in emergency services as they all work toward a global solution for emergency communications using Internet technologies.”

Click here to learn more: http://www.emergency-services-coordination.info/

Successful live broadcast from emergency response work

Earlier today, an incident commander completed over 30 minutes of live video broadcasting from an accident site during the actual response work. Our LiveResponse-application has now been used during real response work.
The incident commander successfully broadcasted a sequence that lasted over 20 minutes without experiencing any technical problems, which indicate that the Bambuser mobilephone client has significant qualities. Together with an additional 10 minute sequence, resulted in some inital data that we will analyse in more detail in the next few days.

However, a singel event is just: – a single event. We are looking forward for additional use of the LiveResponse application in order to fully learn how mobile video broadcasting technology could provide new capabilities as part of response work. The LiveResponse application is highly dependent on good data transfer rates, and the current configuration uses the UMTS-network.

Note: All data in the LiveResponse application is protected and not publicly available.
The picture below shows a still-frame from one of the video sequences along with the google map used for presenting the positioning of the video sequence. These pictures show that the Bambuser services is tightly integrated into the LiveResponse application.

The LiveResponse application is a result by a collaboration between SAFER:Chalmers, Lindholmen Science Park: Security Arena, Viktoria Institute, The Fire and Rescue Services in Gothenburg, The Paramedics at Sahlgrenska University Hospital, and the National Road Authority: Region West.

LiveResponse: Mobile Video Broadcasting for Emergency Response Work

After a few months of workshops and design interations, it is finally time for the field-based use of the LiveResponse prototype with the Roadsmart application. Since september 2008, a small project team together with users and representatives at the Gothenburg Fire and Rescue Services, the Paramedics (OLA-Unit) at Sahlgrenska University Hospital, and the Swedish Road Authorities has been working intensily to form a practical and highly functional prototype based on mobile video broadcasting capabilities. The project has collaborated with personnel at Bambuser to re-package core services from Bambuser into an application for emergency responders. Likewise, the project has also worked closely with technical expertise at the Road Authority to embed live video feeds from the traffic web-camera system in the Gothenburg region.


Since a few weeks, preparations has been made to finally use the LiveResponse Prototype in real work. The LiveResponse prototype will be used for two months at the fire and rescue services command centre, by the incident commanders, by paramedic teams (OLA-Unit), and at the regional traffic management centre.

LiveResponse consist of an webbased application providing live video feeds from traffic cameras as well as from mobilephone cameras. By using stationary and mobile cameras, the end-users will be able to access and share live video streams in order to reach an improved situational awareness in emergency response work. During the evaluation/field phase, the accidents in focus will be traffic accidents.

An improved version of LiveResponse will be shown in the demo session at ISCRAM 2009 Conference in Gothenburg. For additional uppdates on the ISCRAM 2009 Conference please see www.iscram.org.

Kvinnor som brandmän, debatten tar ingen ny höjd

P1 i morse kunde man ta del av ytterliggare ett varv i debatten kring varför det finns så få kvinnor som är brandmän. Återigen riktades kritiken mot de fyskrav som finns vid de lokala räddningstjänsternas uttagningstester. Det känns dock som debatten i media inte kommer så mycket längre än att just fastna kring dessa krav.
Jag skulle vilja se nya vinklingar i debatten och i en konstruktiv diskussion:

1. När kommer någon att undersöka hur ofta vid räddningsinsats som enskilda individers styrka varit avgörande för att rädda liv eller minimera skadeverkningar. Det kan ju vara så att det sker oftare än man tror. Men innan någon undersöker detta så kan ju diskussionen fortsätta i evighet.

2. När kommer vi se en diskussion kring det faktum att brandmän faktiskt arbetar i team (1+4 är ju en ganska tydlig princip) och där den kollektiva prestationen är viktigare än kanske enbart prestationen av en enskild individ.

3. En annan fråga som saknar problematisering i denna debatt är ju huruvida de fystester som tillämpas är en bra modell för det verkliga arbete som brandmän utför i olika insatser. Här måste det ju finnas massor av experter som kan ge sin bild.

4. När kommer debatten kring de arbetsskador som brandmän antagligen får på grund av att utrustningen de arbetar kanske är för tung och otymplig. Om fyskraven skulle sänkas så kunde kanske en konsekvens bli att ny taktik och teknik utvecklas där stor fysisk styrka inte är ett grundelement.

Men så länge de som kastar sig in i debatten enögt säger “men ni vill ju inte ha kvinnor som brandmän” sä blir det ju bara ett angrepp och försvarskrig, där vissa räddningstjänster med goda skäl håller kvar vid den nuvarande tuffa antagningen.

Stilla undrar jag hur mycket ”research” som P1 reportern hann göra innan frågorna formulerades inför morgonens inslag, eller tog de bara frågorna från förra vändan i debatten.

Naturligtvis har jag i mitt lilla inlägg antagligen gjort massor av förenklingar så jag ser framemot synpunkter då denna frågan är intressant ur fler aspekter än enbart ett genusperspektiv.

A Minimalistic Response Application

This week I meet a nice group of industrial people working in the area of information systems for civil security and crisis response. On the train back to Gothenburg, a few things crossed my mind. In contrast to many large scale and perhaps sometime to complex systems (the guys I meet did not vote for such systems), perhaps a minimalistic approach is a better way to go.
But what should such a minimalistic system consist of? Where do you draw the line? What components or functions is the at the core for such systems?

My list of components or functions would be the following:
– A map where objects can be added and that can be shared between users (preferable a google-like map)
– A status field answering the question: What is going on? ( aka. the Twitter and Facebook status bar)
– A contact list with all the people that use the system (adds information or view the information)
– A photo/video blog where rich media can be uploaded and tagged
– A whiteboard for the top-10 actions presenting planned and ongoing actions (oh yes…everyone should be able to comment)

– Access should be granted by invitation or request (aka the social software mechanism)
– Openness provided by RSS-feeds to distribute and include information
– This system should run on a laptop and heavily rely on peer-to-peer technology in order to scale up the system when necessary.
– The system should heavily rely on mobilephones for efficient in-the-pocket/ ready-at-hand capability to access and provide information.

There is no question that there exists alot of people that is capable of bringing these tiny bits and pieces together. However, I am amazed that we do not see this system up and running all over the place. Perhaps there are people in the ISCRAM-community or in Industry that could materialize these ideas. A problem could be how to fund such a project. Should it be an open-source project or is it possible to design a business model where the system is affordable for NGOs, temporary work-groups and rapid response teams.

An interesting combination of organizations for an industry project would be:
– a telecom solution provider
– a civil security solution provider
– a mobilephone application provider
– a rapid response organization

In relation to the need for this type of response system solution on the global market, it should not be too difficult to form a project consortium. But who is willing to take the lead in such a project?

Could Mashups with user generated content provide situational awareness for emergency responders?


This hurricane season in the south of United States of America has triggered alot of activity on the internet. People affected by these hurricane seems to use what every channel they could to broadcast their experiences and updates of the situation. At Mibaazar, a fraction of these activities are used and combined in mashups in order to provide a richer information flow compared to just using youtube or twitter. These mashups are impressive. The flow of information is facinating and the view I as an individual living in Sweden receives is impressive. Using the mashups to follow these events reduces the “distance” between me and the events. One could imagine that offical emergency response organizations in the US are using these mashups in order to get the public view of the events. So, returning to my question: Could Mashups with user generated content provide situational awareness for emergency responders?, the answer must on a general level be YES. But in practice, I would guess few organizations have the capabilities in terms of predefined roles and the skills to make practical use of this type of user generated content. The mashups provided at Mibaazar is a good first step to structure the massive flow of information but I imagine that a lot of work need to be done in order for regional and local responders to make practical use of it. However, the skills in using “new” technology is also improving in those organizations and over time, perhaps just in a year or two, user generated content from social media and social software will become an important tool in public crisis and emergency response.