Fältstudie: Branden i g:a TV-huset i Göteborg

På fredagkvällen fick jag ett SMS med beskedet att räddningstjänsten gått upp i stab. När jag anlände till staben hade händelsen pågått en timme och stabsarbetet precis påbörjats i stabsrummet. Staben arbetade i sammanlagt 2 timmar för att sedan avvecklas. Observationerna på plats gav nya insikter kring den kollaborativa processen att upprätthålla lägesuppfattning med hjälp av underliggande gemensam lägesinformation. Arbetet i stabsarbetet baserade sig till stora delar på dyadiska interaktioner och konversationer i grupp. Materialet som skapades för att upprätthålla en lägesuppfattning genererade samtidigt central dokumentation av händelseförloppet och arbetsprocessen. De informationssystem som tillhandahålls från centrala myndigheter avseende applikationer för dokumenation/uppföljning och analys av en enskild händelse, under själva insatsarbetet, är starkt underutvecklade. I stabsarbetet användes istället ett flertal anpassade versioner av vanliga “kontors/workshop”-program för att ge sådant stöd som stabsarbetet verkligen kräver. Kvällens stabsarbetet gav nya insikter kring hur framtida stöd för hur strategisk beredskap, resurshantering och personal/underhåll kan stödjas med mer framsynt design av informationsteknologi.

Bilden visar den videovägg som delfinansierats av (g:a SRV) MSB och som enligt de som arbetade i staben varit av stort värde. På väggen projicerades en del av de anpassade kontorsapplikationerna.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.