Kvinnor som brandmän, debatten tar ingen ny höjd

P1 i morse kunde man ta del av ytterliggare ett varv i debatten kring varför det finns så få kvinnor som är brandmän. Återigen riktades kritiken mot de fyskrav som finns vid de lokala räddningstjänsternas uttagningstester. Det känns dock som debatten i media inte kommer så mycket längre än att just fastna kring dessa krav.
Jag skulle vilja se nya vinklingar i debatten och i en konstruktiv diskussion:

1. När kommer någon att undersöka hur ofta vid räddningsinsats som enskilda individers styrka varit avgörande för att rädda liv eller minimera skadeverkningar. Det kan ju vara så att det sker oftare än man tror. Men innan någon undersöker detta så kan ju diskussionen fortsätta i evighet.

2. När kommer vi se en diskussion kring det faktum att brandmän faktiskt arbetar i team (1+4 är ju en ganska tydlig princip) och där den kollektiva prestationen är viktigare än kanske enbart prestationen av en enskild individ.

3. En annan fråga som saknar problematisering i denna debatt är ju huruvida de fystester som tillämpas är en bra modell för det verkliga arbete som brandmän utför i olika insatser. Här måste det ju finnas massor av experter som kan ge sin bild.

4. När kommer debatten kring de arbetsskador som brandmän antagligen får på grund av att utrustningen de arbetar kanske är för tung och otymplig. Om fyskraven skulle sänkas så kunde kanske en konsekvens bli att ny taktik och teknik utvecklas där stor fysisk styrka inte är ett grundelement.

Men så länge de som kastar sig in i debatten enögt säger “men ni vill ju inte ha kvinnor som brandmän” sä blir det ju bara ett angrepp och försvarskrig, där vissa räddningstjänster med goda skäl håller kvar vid den nuvarande tuffa antagningen.

Stilla undrar jag hur mycket ”research” som P1 reportern hann göra innan frågorna formulerades inför morgonens inslag, eller tog de bara frågorna från förra vändan i debatten.

Naturligtvis har jag i mitt lilla inlägg antagligen gjort massor av förenklingar så jag ser framemot synpunkter då denna frågan är intressant ur fler aspekter än enbart ett genusperspektiv.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.