Livlig debatt om applikationen LiveResponse


Efter att tidningen NyTeknik publicerade en artikel om projektet med live video från 3G-mobil på skadeplats så initierades en ström av kommentarer i relation till artikeln. En del handlade om TETRA, andra om att det är märkligt att denna teknik inte redan fanns tillgänglig för räddningstjänsten, någon kommenterade kring användning av Action-Cam istället för mobiltelefon. Dessutom så uttrycktes en del munterhet kring att vi forskat kring detta sedan 2001, vilket inte riktigt var fallet. LiveResponse är ju resultatet efter ett 5 månadersprojekt där Fredrik Bergstrand (bilden) gjort ett extraordinärt arbete med att paketera och designa samman de olika teknologierna.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.