Räddningsverkets forskardagar 2007

Den 21-22 februari arrangeras forskardagar på Räddningsverket i Karlstad. De projekt som fått finansiering för perioden 2007-2009 kommer att presenteras sina projekt. I februari 2005 presenterade Public Safety Group sitt projekt som SRV beslutade att finansiera. Dessa dagar är ett mycket bra tillfälle att ta del av den forskningen som skall stärka Svensk krishanteringsförmåga och kunskap kring olyckor och risker. I år har jag bara möjlighet att vara med den 22:e februari och det jag ser mest framemot är att höra presentationen som Jiri Trnka och Björn Johansson kommer att göra av sitt nya projekt. Projektet kommer att belysa utmaningarna med IT-användning och internationella insatser, ett helt klart allt viktigare område. Då kommunal räddningstjänst står inför stora utmaningar kring sina lokala system så är utmaningarna och problemen med IS/IT i en internationell miljö säkerliggen större och av en annan art.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.