Räddningstjänsten i Uddevalla ska utredas för drift i privat regi.

I tidningen Bohuslänningen ( se också SR) man idag läsa att politikerna i kommunen skall genomföra en utredning om att privatisera delar av den kommunala räddningstjänsten. Förebilden för detta är den danska modellen. Är detta ett enstaka initiativ eller kommer vi att få se flera liknande utedningar där svensk räddningstjänst på sikt läggs ut på entreprenad? Om de legala förutsättningarna finns för att bedriva räddningstjänst i privatregi, vilka konsekvenser för det med sig. Kommer kraven på transparens att förstärkas? Kanske kommer nya krav på strängare uppföljning av verksamheten och agerande under insats. Kommer nya kontrollorgan att krävas för att insynen i verksamheten blir lika stor som den som finns idag. Likt sjukvården, kommer nya sätt att organisera verksamheten att uppstå och kommer användning av informationsteknologi vara en viktig del för en sådan förändring? Ur mitt perspektiv väcker initiativet från kommunpolitikerna i Uddevalla en rad frågor som i nuläget är svåra att besvara. Men helt klart är att det finns utvecklingsmöjligheter som också kommer leda till att räddningstjänster som drivs i kommunal regi kommer att anpassa sin organisation till de eventuellt nya kommande utvecklingsidéerna. En sådan sak som är ganska kritisk på kort sikt är att få till en infrastruktur för informationsutbyte på regionalnivå där olika räddningstjänster på ett bättre sätt än idag kan samverka i både förebyggande och skadeavhjälpande arbete. Kostnaderna för att finansiera en sådan infrastruktur kan i ljuset från Uddevalla initiativet diskuteras lämpligtvis på regionalnivå.
Här har sjukvården kommit längre även om den typen av verksamhet har långt kvar enligt kritikerna.
Kanske kan initiativet i Uddevalla leda till att nya modeller för organisering och samverkan kan lyftas fram för att utveckla svensk räddningstjänst. Det kommer att bli spännade att följa diskusionerna i media framöver.

//

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.