Rapporter från Statens Haverikommission, en kanske glömd resurs

Statens haverikommission genomför utredningar vid större olyckor och incidenter. Ofta är det en relativt lång tid mellan inträffad olycka eller incident, ibland mer än två-tre år. Detta gör att rapporternas nyhetsvärde kan uppfatts som lågt. Dock är haverikommissionens analyser ytterst systematiska och rapporterna är en värdefull resurs för att öka kunskapen kring olyckor, dess konsekvenser och grund orsaker. Rapporterna publiceras på Haverikommissionens website via en sökfunktion.
En särskilt intressant rapport är “Olycka med en långfärdsbuss med reg. bet. TPF 517 på väg E18/E20 V Arboga, U län, den 27 januari 2006
. Rapporten kommenteras också av Räddningsverket.

//

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.