Tvångsanslutning till RAKEL

I gårdagens nummer av Computer Sweden (CS) stod att läsa att regeringen beslutat att tvångsansluta vissa myndigheter för att täcka de extra kostnader på 100 milj kronor som uppstått i projektet. Vidare rapporterar CS att Rakel har haft ständiga förseningar och att anslutningstakten av användarorganisationer varit långsammare än förväntat. Den ansvarige projektledaren säger att det är oklart vad som gör att kommuner, landsting och andra tilltänkta aktörer inte ansluter sig i den takt som man förväntat sig.

I mina samtal med kommunala räddningstjänster är dock budskapet ganska så klart och entydigt: kostnaden för abonnemangen är höga och att Rakel saknar hög dataöverföringskapacitet för mobila tjänster. Kanske är det just den höga kostnaden i relation till det relativt sett låga mervärdet mot dagens fungerande och kostnadseffektiva radiosystem som är grundorsaken till den sena anslutningen. Att dessutom Rakel saknar höghastighets dataöverföring i nuläget gör att kommunal räddningstjänst måste upphandla sådan via de kommersiella aktörerna, vilket totalt kan bli en betydande kostnad då ett flertal samtidiga kommunikationstekniker behöver hanteras.

Kanske är det dags att börja fundera över hur kombinationen kommersiell infrastruktur tillsammans med Rakel kan designas för att få kostnadseffektiv och modern funktionalitet till svenska krishanteringsaktörer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.