IT i räddningstjänst har fel fokus

IT i Vården hos IDG finns följande att läsa kring mitt avhandlingsarbete:

Avhandling vill öka samspel It i vården:

“It i räddningstjänst har fel fokus”

Ett väl fungerande it-stöd vid utryckningar ska informera och orientera personalen om vad som har hänt och hur de bäst ska hantera situationen. Det är också viktigt att alla inblandade aktörer får samma information. Under arbetet med avhandlingen har Jonas Landgren följt med räddningstjänsten och studerat hur befintligt it-stöd används i praktiken. Utifrån sina erfarenheter har han utvecklat egna så kallade mobila beslutsstöd i form av prototyper av mobiltelefoner och handdatorer som sedan har testats av räddningspersonal.
– Det jag har kommit fram till är hur man kan stödja de sociala interaktionerna under en insats med hjälp av it. När räddningspersonal kommunicerar med varandra i tidskritiska situationer kan it förbättra möjligheten att snabbt förstå en eskalerande situation, säger Jonas Landgren i ett pressmeddelande. Då måste tekniken vara väl integrerad i arbetet så att den verkligen underlättar arbetet och inte hindrar det. Informationen som personalen behöver måste levereras på ett effektivare och bättre anpassat sätt än hittills, enligt avhandlingen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.