Studentprojekt: Innovative mobila tjänster för 112/SOS-Alarm

Studenter vid IT-universitetet i Göteborg har som en del av kursen komplexasystem arbetat med att ta fram nya tjänster baserat på mobil socialmedia för svensk krishantering. I filmen visar olika koncept som redan idag är tekniskt möjliga och som skulle ge 112/sos-alarm nya möjligheter att kommunicera med personer involverade vid en olycka samt personer som bevittnat en olycka.

Videofilmen kan nås här: http://www.youtube.com/watch?v=zGdszTr1VQM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.