Återigen visar TWITTER sin styrka vid katastrofer

De senaste åren har vi sett hur social mjukvara i allmänhet och Twitter i synnerhet har ett stort värde vid katastrofer. Masskommunikation vid kriser är en komplex uppgift för samhällets responsaktörer. Gång på gång visar TWITTER på sin styrka i att organisationer och frivilliga snabbt sätter upp Twitter-feeds för att nå ut med information. Bränderna i Kalifornien 2008 och 2007, Terrorattentaten i Mumbai, orkanerna Gustav och Ike och nu också vid bränderna i Australien används Twitter men en ganska imponerande effekt. Till skillnad mot tidigare år är det nu tydligt att professionella organisationer nu sätter upp Twitter feeds för att informera lokalsamhälle, region, nation och omvärld om pågående händelser och insatser.
Ett sådant exempel är den feed som är skapad av NSWRF (http://twitter.com/nswrfs)


En stor utmaning för den nya myndigheten MSB är att ta fram koncept och gränssnitt så att befintliga system som LUPP , WIS och RIB kan dra nytta av social mjukvara såsom ex Twitter. Systemen LUPP och WIS behöver utvecklas till att erbjuda möjlighet att förmedla viss lägesinformation också till helt publika informationskanalern. Kanske kommer vi att se exempel på ett sådant publikt gränssnitt redan under 2009.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.