Men vad nu då: Krisinformation följer mig på TWITTER


Idag blev jag och min kollega Fredrik Bergstrand något förvånade över att Krisinformation.se följer oss på Twitter. Vad är syfte med detta? Antagligen är Twitter en bra kanal för att se vad som nu pågår eller som det snackas om på nätet. Finns det något problem med att en myndighetsfunktion följer mig som individ på Twitter? Kanske, kanske inte. Allt jag gör i Twitter har ju som poäng att blir offentligt. Jag kan ju dessutom “blocka” dem så att de inte kan följa mig. Men någonstans i bakgrunden finns en känsla av 1984. Dock med en skillnad. Helt frivilligt använder jag teknologi där myndighetsfunktioner kan titta in på vad jag gör och vad jag tycker.
Hur myndigheters användning av social mjukvara kommer att förändra relationen mellan myndigheter och individ får vi kanske vänta ett tag att dra några säkra slutsatser kring. Dock är Krisinformation.se den myndighet som kanske öppnar upp för andra myndigheter att följa med i en mer öppen attityd till myndigheters möjligheter att använda social mjukvara. Det är en i flera avseende spännande utveckling där jag tror att vi kommer se spännande initiativ.

2 thoughts on “Men vad nu då: Krisinformation följer mig på TWITTER

  1. Vi på Krisinformation.se fick några lediga minuter över idag och tog oss då för att följa alla våra snart 900 följare tillbaka. Från början var vi inte helt säkra på om vi skulle följa andra, men vid närmare eftertanke finns det inget skäl att låta bli. Vi kommer troligen inte att använda Twitterkanalen till annat än nyheter och myndighetsinformation, men det känns ändå som en ren artighet att följa dem som följer oss.Då tyckte jag att det var konstigare att Kaliforniens guvernör plötsligt började följa både min jobbprofil och min privata Twitter igår – utan att jag hade följt honom först!/Anna Toss (på sin fritid 🙂

  2. Generellt tror jag det är precis som Anna säger. Att det finns inget skäl till att Krisinformation.se inte skulle följa dem som följer Krisinformation.se på Twitter. Men det skulle vara intressant att höra hur detta i ett kanske delvis annat sammanhang kunde uppfattas som det mörka 1984 som jag nämner. Av artighet följa varandra låter som en intressant aspekt som jag nog missat. Snabbt svar från de alltid vakna personerna på Krisinformation.se

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.