Bra med en pryltokig granne. Test av LiveResponse på Ipad

Det finns fördelar att ha pryltokiga grannar, då jag lånade den i USA-inköpta Ipad för att testköra LiveResponse.
Ett stort understatement är att säga att Apple lyckats med att skapa något som varken är en Laptop eller mobiltelefon.
Ipad:en ligger fint i handen och upplevelsen att ha tillgång till LiveResponse ger en skön kick. På sikt är det sannolikt så att Ipads och Ipad-liknande terminaler kommer radikalt förändra hur vi arbetar med digitalt material i olika arbetskontexter. Då LiveResponse handlar om mobil video så blir det en ganska kraftig effekt att på ett synnerligen enkelt sätt kunna visa och diskutera video utan att fastna vid en videoprojektion på vägg eller att stå böjd över en laptop. Det känns kul att många spännande designutmaningar ligger framför oss för att verkligen dra nytta av mobilteknik på bästa sätt för olika sammanhang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.