Lyckad Projektworkshop Liveresponse Fas3

Igår hade vi en lyckad workshop i projektet Liveresponse Fas3. Projektet finansieras av Security Arena vid Lindholmen Science Park, Fordon och Trafiksäkerhetscentret SAFER vid Chalmers Tekniska Högskola samt Viktoriainstitutet. Deltagarna i workshopen kom från Räddningstjänsten i Södra Älvsborg, Helsingborgs Brandförsvar, Södertörns räddningstjänst samt SOS-alarm. Under workshopet presenterades resultaten från Liveresponse Fas2 som avslutades i mars. Vidare fick deltagarna möjlighet att själva testa att sända mobil live video från olika mobiltelefoner och ta del av videon i en den driftsatta-version av applikationen LiveResponse. Efter lunchpausen diskuterades de reflektionsfrågor som deltagarna fått ta del av inför workshopen. Frågorna berörde vilka nyttoaspekter, negativa konsekvenser som kan finnas med mobil video från räddningsinsatser. Dessutom diskuterades de utmaningar som kan uppstå när den här typen av ny teknik introduceras i en verksamhet. Avslutningsvis fick deltagarna möjlighet att använda de implementerade FAS3-designkoncepten. Fokus i dessa koncept var olika typer av funktionalitet för att arbeta med den högre videokvalité som nu är möjlig att live-streama. Workshopen var mycket lyckad och det var väldigt roligt att se hur designteamet bakom LiveResponse tillsammans med representanter för olika räddningstjänster diskuterade de behov och möjligheter som mobil live video kan ge för användning vid räddningsinsatser.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.