KRISKONFERENS 14 DEC

SEMINARIER, DEMOS, PROTOTYPER OCH DISKUSSIONER
Den 14 december inbjuder Institutionen för Tillämpad IT till en givande och spännande dag där vi berättar om den senaste forskningen kring IT-användning och krishantering. Vi ser fram emot en dag präglad av kunskapsutbyte där deltagare från kommuner, räddningstjänst, polis, länsstyrelse och sektorsmyndigheter samlas och tillsammans med svenska forskare diskutera de utmaningar som svensk krishantering står inför avseende systemstöd för att ytterligare höja förmågan att hantera olyckor och kriser.

Läs mer och anmäl dig nere på högersidan på ait.gu.se

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.