Helgens bombsituation i Göteborg gav nya insikter.

Det omfattande arbetet som de centrala krishanteringsaktörerna drog igång i samband med helgens bombsituation i Göteborg gav nya insikter kring problematiken med gemensam lägesbild. Genom deltagande observationer hos räddningstjänsten fick jag möjlighet att följa arbetet kring hur de organiserade sig för att hantera en situation kännetecknad av stor osäkerhet och begränsad mängd information. Att det finns omfattande utmaningar med hela konceptet kring “gemensam lägesbild” gav helgens händelser tydliga besked på. Problematiken ligger inte i hur responseaktörerna agerar utan snarare kring de komponenter som ligger inbäddat i föreställningen om en gemensam lägesbild.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.