Dokumentationspraktik vid krishantering

I tisdags presenterade jag resultat från mitt post-doc projekt “Dokumentationspraktik vid Krishantering” vid MSBs forskardag i Stockholm. En av huvudkomponenterna i resultaten är att det är stor skillnad i förmåga att dokumentera beroende på om organisationen följer ett händelseförlopp jämfört om organisationen skall leda operativa insatser vid ett händelseförlopp. Det är inte bara en skillnad i förmåga utan också skillnader avseende den information som produceras och de systemstöd som används. I nuvarande föreställningar kring hur dokumentation vid insatser och kriser bör gå till tas det ingen hänsyn till dessa skillnader. Det saknas dessutom systemstöd som är anpassade för dessa radikalt olika situationer. Resultaten kommer att paketeras i en bok för svenska krishanteringsaktörer. Presentationen från forskardagen finns tillgänglig via slidehshare.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.