Tryggare räddning med kameraövervakning

Räddningstjänsten Syd skriver på sin webb om arbetet med att använda fasta kameror på en släckbil i syfte att förbättra säkerheten i arbetsmiljön för räddningspersonal genom att förebygga brott och i förekommande fall dokumentera brott. Användning av fastmonterade kameror har inte varit smärtfritt utan inneburit en hel del dialog och tillståndsprövning.

Arbetet som RSYD bedriver är principiellt viktigt då det kommer alltfler liknande tillämpningar framöver där kameror på olika sätt kan användas för att förbättra arbetsmiljö, skydda känsliga biotoper, effektivisera arbetsprocesser, länka samman geografisk åtskilda men socialt samhörande platser m.fl. Användning av rörliga bilder i vardagliga och professionella sammanhang kommer att öka och det blir en utmaning för lagstiftarna att bevaka utvecklingen inom området för att både tillåta och begränsa olika typer av tillämpningar. [Läs mer om Rsyds arbete.]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.