SAMÖ-KKÖ : Extremt ointresse och okunskap hos svenska medier

Nu när Sverige genomför den enligt MSB, största krisövningen någonsin så är det i princip helt utan bevakning från svenska medier. Kanske är det så att händelserna i Nord-Afrika drar alla resurser. Men då övningen varit känd sendan en längre tid tillbaks, framstår den obefintliga bevakningen ändå som märklig. Helt obefintlig är den inte. DN lyckades att nå ut med en liten blänkare och Sveriges Radio lyckades i P3´s brunchrapporten att prata om övningen i termer av ett “tjänstemanna-lajv”. Det är ganska märkligt att så lite har publicerats om en så stor och omfattande övning som syftar till att i ett större perspektiv ge trygghet åt väldigt många. Kanske är det så att efter det intensiva övningsdygnet så kommer det att publiceras insiktsfulla och kritiska artiklar. Men jag undrar ändå hur det står till med kunskap och intresse hos medierna av frågor som berör den svenska kapaciteten att hantera kriser.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.