Jordskalvet i Japan : Facebook blir den lokala och globala kanalen för information och samarbete

Morgonens jordbävning och efterskalv i Japan blir en megahändelse i media.

Men för personer på plats i Tokyo och anhöriga och vänner i Sverige är Facebook av betydligt större vikt. Bilden nedan visar från i morse hur två personer som befinner sig i Tokyo informerar varandra och samarbetar över Facebook när telefonnätet inte fungerar. Notera också den omtanke som visas för anhöriga i Sverige. Social media kan knappast längre anses något som är irrelevant eller ens svårbegripligt vid kommunikation vid krissituationer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.