Lästips: Lite Karl Weick nu när sommaren närmar sig.

Är det möjligt med felfri krishantering? Frågan är provocerande och det finns naturligtvis inga enkla svar. Men organisationspsykologen Karl Weick har ännu en gång flyttat fram positionerna kring hur teoribildningen kring Sensemaking kan användas för att beskriva och även forma hur framtida krishantering men också räddningsinsatser kan utvecklas.

I artikeln “Organizing for Transient Reliability: The production of dynamic non-events” presenterar Weick relationen mellan konceptuell ordning och perceptuell ordning och dess påverkan på fel-fritt agerande (failure-free performance). Som ni redan förstår är Karl Weick en teoretiker av rang men det innebär inte att hans arbete är oanvändbart. För att ytterligare förskjuta gränserna kring hur 1) lägesbild skapas och hanteras, 2) sträva mot felfri krishantering, 3) samt utvecklad ledning av räddningsinsatser krävs troligtvis mer fokus på metodik snarare än teknik. Karl Weick har med nämnda artikel gett det svenska forskningskollektivet som studerar krishantering och räddningsinsatser en uppsättning delvis nya begrepp som på sikt kan komma att utveckla svenska organisationers förmåga till ytterligare förstärkt förmåga att leda vid kris och räddningsinsatser.

Weick, K. E. (2011), Organizing for Transient Reliability: The Production of Dynamic Non-Events. Journal of Contingencies and Crisis Management, 19: 21–27. doi: 10.1111/j.1468-5973.2010.00627.x [Link]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.