Spontant organiserade hjälpinsatser

Igår, under Samhällssäkerhetskonferens som arrangerades av MSB på Kistamässan presenterade jag det bokkapitel som jag författat för MSB-boken “Samverkan för säkerhets skull”. Mitt kapitel har titeln “Spontant organiserad hjälpinsats kompenserar för de centrala aktörernas misslyckande”. Kapitlet belyser hur allmänheten i samband med svåra störningar i samhället har kapacitet och förmåga att identifiera hjälpbehov, dra nytta av resurser som redan finns i lokalsamhället, skapa nya resurser genom kreativitet samt organisera genom att involvera. Detta diskuteras mot bakgrund av Brålandabornas hjälpinsats i samband med snö och trafiksvårigheter i februari 2010. Presentationen finns att ta del av som videofilm via MSB.

Boken om Samverkan där en rad olika författare ger sin syn på begreppet Samverkan finns att beställa eller ladda ner hos MSB. Det finns också en liten videoglimt för boken.

Jag vill också passa på att lyfta fram kapitel 8 i boken. Kapitlet har titeln “Informationsmiljöer för samordnad samverkan för krishantering”  och är författat av mina Fredrik Bergstrand, Aida Hadzic, Thanos Magoulas och Urban Nuldén.  Kapitlet presenterar och problematiserar på ett spännande sätt begreppet samverkan och konsekvenser för design av informationsmiljöer med syfte att stödja samverkan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.