Dark Social : Nya insikter om social media

Alexis Madrigal på The Atlantic [länk] presenterar lite nya insikter kring social media och hur vi kanske felaktigt tänker vad social media är. Med en reflekterande stil skriver han att vi alltför hårt orienterar diskussionen om social media kring de globala  infrastrukturerna med Wikipedia, MySpace, Facebook, och Twitter. En sådan fokusering missar vad han kallar the dark social som består av en mängd källor där vi i dagsläget saknar möjligheter att fånga detaljerad användarinfo om. Dark Social öppnar upp för en intressant diskussion kring vad social media är och kan förstås. Klart läsvärt!

http://www.theatlantic.com/technology/archive/2012/10/dark-social-we-have-the-whole-history-of-the-web-wrong/263523/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.