Halmstad kommun bäst på kriskommunikation via sociala medier?

I samband med branden som utbröt i Halmstad hamn under natten mellan fredag och lördag visade det sig att Halmstad kommun har en god förmåga till kriskommunikation via sociala medier. En snabbanalys visar att kommunen kommunicerat via Facebook och Twitter under natten samt besvarat frågor löpande under lördagen och söndagen. Kommunen har också sänt presskonferenser via Bambuser. Kommunens kriskommunikation är i många stycken imponerande när vi jämför hur kriskommunikation mot allmänheten normalt brukar ser ut i Sverige. Med branden i hamnen har Halmstad kommun visat goda exempel på hur svenska myndigheter skulle kunna använda sig av sociala medier för kriskommunikation. En fördjupad analys behöver dock genomföras för att besvara frågan om Halmstad är bäst i Sverige när det gäller kriskommunikation via sociala media.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.