Lästips: Den svarta svanen och dess motståndare (FHS-rapport)

Dagens lästips måste bli FHS-rapporten “Den svarta svanen och dess motståndare: Förvarningsaspekter på attentaten i Oslo och på Utöya 22 juli, 2011” författad av Wilhelm Agrell.

Rapport ger en intressant läsning om ett ytterst viktigt problem. Behovet av att kunna förutse hot i en nära framtid är kanske aldrig så aktuellt som just nu. Svårigheterna är dock lika svåra nu som någonsin tidigare, då metodik och teknik både skapar möjligheter men samtidigt innebär effektiva hinder.

Insikt 1: Genom att prioritera en hotanalys i en viss riktning/område ökar risken att ett konkret men otänkbart hot uppträder från en annan oväntad riktning.

Insikt 2: I efterhand när “facit” finns  är det enkelt att lägga pusselbitarna jämfört mot under ett ännu ej påbörjat skeende då facit kan vara nästan vad som helst.

Insikt 3: Varseblivning och skeendetolkning är två begrepp som Svensk krishantering  behöver ökade teoretiska, praktiska och metodologiska insikter om.

Efter att ha läst rapporten  kan jag inte undvika att fundera kring när rapporten “Den svarta svanen och dess motståndare: Förvarningsaspekter på attentatet i Stockholm 2010 kommer att skrivas. Men det kanske är så att vi behöver prata om ämnen, där myndigheter har svårigheter eller brister, i ljuset av ett annat lands erfarenheter snarare än samtala utifrån våra egna.

Wilhelm Agrells rapport finns att laddas ner på:
http://www.fhs.se/sv/nyheter/2013/svarta-svanar-gar-det-att-forhindra-soloterrorister/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.