Utveckling av nya verktyg för att skapa lägesbilder

Inom ramen för MSBs stora nationella projekt Ledning och Samverkan (LoS) har jag under året haft möjlighet att medverka i ett delprojekt med fokus på informationsdelning och lägesbild. Tillsammans med en mycket engagerad arbetsgrupp samt en mycket erfaren referensgrupp så har arbetstakten varit hög och mycket givande.

Tidigare i veckan genomförde vi en workshop där tre enkla verktyg för lägesbild och lägesanalys presenterades och diskuterades. Verktygen är i prototypstadiet vilket innebär att verktygen under de kommande veckorna kommer att förfinas och revideras. Verktygen adresserar utmaningar kring temporalitet (händelseutveckling), aktörsnätverk (samarbetet mellan olika aktörer) samt spridningseffekter (analys av konsekvenser).

Vad som är särskilt intressant kring dessa verktyg är att de är baserade på både empiriska insikter och existerande teori och kan därför ses som Theory-ingrained Artifacts (enl. Action-Design Research [pdf]). Under de kommande veckorna kommer ett intensivt arbete att ske där verktygen  utvecklas från en tidig alpha-version till en mer solid beta-version som kan testas av en något större grupp än delprojektets referensgrupp. Det är rimligt att anta att det fortsatta arbetet också kommer att resultera i fler verktyg som adresserar andra aspekter av lägesbild och att vi därmed formerar en samling av verktyg som kompletterar varandra och fungerar i harmoni.

För den som vill veta mer om projektet LoS – Ledning och Samverkan så finns mer information här. [Länk till MSB]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.