Metodhandbok från Polisen kring social oro

Härom veckan publicerade Polisen en metodhandbok kring social oro. Jag ännu inte hunnit sätta mig in i materialet mer än en översiktlig genomlysning. Tyvärr verkar det som om det viktiga och spännade området LÄGESBILD fått en ytterst begränsad framtoning. Mot bakgrund i mina fältstudier under händelserna i Husby i våras så var skapandet och upprätthållandet av lägesbild något ganska komplext och svårt. Metodboken har endast på ett mycket ytligt sätt tagit upp detta. Här finns en del utvecklingsarbete kvar att göra. Läs mer här.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.